Naambordjes in raadszaal

Overzicht ‘In de Raad’

Hieronder vind je een overzicht van de moties, amendementen en schriftelijke vragen.
Hieronder vind je een overzicht van de moties, amendementen en schriftelijke vragen die de fractie heeft ingediend of soms mede heeft ingediend.
  • Herstel
Banner begroting 2021 - portemonnee

Verdeling energietoeslag

Mensen met (maximaal 120% van) een minimuminkomen, hebben recht op een energietoeslag van €800,-. Deze toeslag is ingesteld ter compensatie van de snel stijgende energieprijzen. Diverse andere gemeenten accepteren al aanvragen, maar gemeente Altena nog niet. Dit is voor ons aanleiding tot schriftelijke vragen.

Lees verder
Chinook 3

Vragen over Veteranendag en Witte Anjerperkjes

In oktober 2019 werd in Altena de eerste Veteranendag georganiseerd. Deze dag werd -mogelijk deels vanwege corona- niet meer herhaald. Dat is jammer, want het is belangrijk om waardering te blijven tonen voor de mensen die tijdens een uitzending -of bij andere operaties- bijzondere inspanningen leveren.

Lees verder
Mantelzorgers zorgen voor elkaar (Banner)

Gemeenteraad in gesprek met cliënten en organisaties

Het wordt steeds duidelijker hoe de bezuinigingen in het Sociaal Domein worden vormgegeven. Het is ook belangrijk om te zien hoe mensen daardoor (kunnen) worden geraakt. Daarom hebben we per motie opgeroepen om in gesprek te gaan met belanghebbenden en deze is unaniem aangenomen.

Lees verder
Kapper 2 6

Vestigingsbeleid kappers

Al langere tijd wordt er geprobeerd om afspraken te maken over het aantal kappers in Altena. Nu werd er opnieuw aan de bel getrokken. Zonder in te willen grijpen in het huidige aantal, hebben we het college gevraagd naar hun visie. De antwoorden liggen in het verlengde van onze vragen.

Lees verder
Opgeblazen prullenbak 2 8

Vragen n.a.v. vuurwerkoverlast

De laatste tijd krijgen we berichten van regelmatig vuurwerkoverlast in Altena. Na het lezen van nieuws over een vuurwerkhotline in een naburige gemeente, hebben we hierover schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder
Foto van gemeentehuis Altena

Cultuur in gemeentehuis Altena

Op zaterdag 18 en zondag 19 september is de tentoonstelling “Altena in Beeld 2021” gehouden in het gemeentehuis. Deze culturele activiteit werd goed bezocht. Een motie waarin we -samen met de VVD- oproepen om het gemeentehuis beschikbaar te houden voor activiteiten op zondag, is verworpen met 7 stemmen voor, 21 tegen.

Lees verder
Honingbij bij gele bloemen, bannerfoto

Vragen over bijen in de Biesbosch (2)

Naar aanleiding van recent onderzoek hebben we nieuwe vragen gesteld over de grote aantallen honingbijen in de Biesbosch. Dat onderzoek concludeert dat er waarschijnlijk concurrentie is tussen honingbijen en wilde bijen.

Lees verder