Onze verrichtingen

Hieronder vind je een overzicht van de moties, amendementen en schriftelijke vragen die de fractie heeft ingediend of soms mede heeft ingediend. Voor de leesbaarheid is er ook een korte uitleg over wat deze 3 instrumenten zijn.
Hieronder vind je een overzicht van de moties, amendementen en schriftelijke vragen die de fractie heeft ingediend of soms mede heeft ingediend.