Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

In de Raad

Onderwerp:

Onderwerp:

Verrichting:

Verrichting:

Filters

Amendement Aangenomen
Foto van twee kinderen die aandachtig werken op een papiertje

5% indexatie bibliotheek Altena

8 november 2022

Bibliotheek Altena was uitgezonderd van de 5% indexatie van de subsidies. Doordat zij ook te maken hebben met hogere prijzen, hebben we dit amendement ingediend.

Lees verder
Motie Aangenomen

Praten met ervaringsdeskundigen

8 november 2022

Afhankelijk van het onderwerp kunnen inwoners tegen verschillende dingen aanlopen. We praten nog vaak over deze ervaringsdeskundigen, maar te weinig met hen.

Lees verder
Amendement Aangenomen
Banner Subsidiebeleid - kinderen sporten op voetbalveld

Ondersteuning verenigingen en instellingen

8 november 2022

Ook verenigingen en instellingen kampen met de gevolgen van de energiecrisis. Om hen duurzaam te kunnen ondersteunen, hebben we jaarlijks substantieel geld uitgetrokken voor verduurzaming van accomodaties en ondersteuning.

Lees verder
Motie Aangenomen

Creatieve woningbouw mogelijk maken

8 november 2022

Er is grote behoefte aan maatwerk in de lokale woningbouw. Helaas blijft er e.e.a. op de plank liggen. Om een actievere rol te kunnen nemen, kan de gemeente meer optreden als ‘mogelijkmaker’.

Lees verder
Schriftelijke vragen
Afbeelding van pionnen bij berichten over burger en overheid

Vragen over rol overheid bij problemen jongeren

19 september 2022

De Nationale Ombudsman heeft gewaarschuwd dat moeilijke wet- en regelgeving een probleem is voor jongeren met een beperking. Zij kunnen hierdoor zelfs in de financiële problemen komen.

Lees verder
Motie Aangenomen

Energietoeslag op maat

5 juli 2022

Stijgende energieprijzen betekent dat iemand maandelijks ook minder te besteden kan hebben. De energie-armoede neemt toe. Daarom vragen we het college om te onderzoeken of we meer mensen kunnen helpen via de energietoeslag.

Lees verder
Schriftelijke vragen

Verdeling energietoeslag

7 april 2022

Mensen met (maximaal 120% van) een minimuminkomen, hebben recht op een energietoeslag van €800,-. Deze toeslag is ingesteld ter compensatie van de snel stijgende energieprijzen. Diverse andere gemeenten accepteren al aanvragen, maar gemeente Altena nog niet. Dit…

Lees verder
Schriftelijke vragen

Vragen over Veteranendag en Witte Anjerperkjes

6 januari 2022

In oktober 2019 werd in Altena de eerste Veteranendag georganiseerd. Deze dag werd -mogelijk deels vanwege corona- niet meer herhaald. Dat is jammer, want het is belangrijk om waardering te blijven tonen voor de mensen die tijdens…

Lees verder
Motie Aangenomen
Mantelzorgers zorgen voor elkaar tegen eenzaamheid

Gemeenteraad in gesprek met cliënten en organisaties

21 december 2021

Het wordt steeds duidelijker hoe de bezuinigingen in het Sociaal Domein worden vormgegeven. Het is ook belangrijk om te zien hoe mensen daardoor (kunnen) worden geraakt. Daarom hebben we per motie opgeroepen om in gesprek te gaan…

Lees verder
Schriftelijke vragen

Vestigingsbeleid kappers

7 december 2021

Al langere tijd wordt er geprobeerd om afspraken te maken over het aantal kappers in Altena. Nu werd er opnieuw aan de bel getrokken. Zonder in te willen grijpen in het huidige aantal, hebben we het college…

Lees verder
Schriftelijke vragen

Vragen n.a.v. vuurwerkoverlast

29 november 2021

De laatste tijd krijgen we berichten van regelmatig vuurwerkoverlast in Altena. Na het lezen van nieuws over een vuurwerkhotline in een naburige gemeente, hebben we hierover schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder
Amendement Verworpen

Risico’s bestaan nog, maar reserve Sociaal Domein gaat vervallen

9 november 2021

Begroting De reserve Sociaal Domein was bedoeld om de risico’s van de decentralisatie (2015) af te dekken. Deze risico’s zijn er nog steeds, maar een meerderheid vond de reserve niet (meer) nodig. Wat zijn de gevolgen hiervan?

Lees verder