Overzicht ‘In de Raad’

Hieronder vind je een overzicht van de moties, amendementen en schriftelijke vragen.
Hieronder vind je een overzicht van de moties, amendementen en schriftelijke vragen die de fractie heeft ingediend of soms mede heeft ingediend.
  • Herstel
Schriftelijke vragen
4 maart 2021

Update 17 april

In Bunschoten blijkt gereinigde grond toch vervuild te zijn. Bij de herinrichting van de Noordwaard is eenzelfde soort grond gebruikt, maar het is onduidelijk of ook deze grond vervuild is.

Lees verder
Schriftelijke vragen
24 februari 2021

Houtstook is een belangrijke bron van luchtvervuiling. Wat doet gemeente Altena al m.b.t. dit onderwerp én hoe wil het College de luchtkwaliteit verder verbeteren?

Lees verder
Amendement
  • aangenomen
9 februari 2021

De Omgevingsdienst heeft vastgesteld dat het milieustation in Hank niet voldoet aan de eisen. Met een heel mooi voorbeeld van burgerparticipatie lijkt het toch mogelijk om kosteloos afvalstromen in Hank in te leveren.

Lees verder
Schriftelijke vragen
19 januari 2021

In de media wordt al jaren aandacht gevraagd voor de grote aantallen bijenkasten in natuurgebieden. Ook in de Biesbosch staan er inmiddels honderden. Dit kan de natuurlijke balans (ernstig) verstoren.

Lees verder
Amendement
  • aangenomen
10 november 2020

Begroting

Cultuur is een sterke sector in Altena, maar heeft het toch zwaar vanwege de gevolgen van corona. Het Altena Cultuurfonds kan een belangrijke steun in de rug betekenen voor kunstenaars en musici.

Lees verder
Motie
  • aangenomen
10 november 2020

Begroting

Op polderwegen rijden (zwaar) verkeer en fietsers op dezelfde rijbaan. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Ook is een belangrijk historisch monument in Hank nu niet via een fietspad bereikbaar.

Lees verder
Motie
  • aangenomen
10 november 2020

Begroting

De toegankelijkheid van de website van gemeente Altena moet beter. Op sommige delen is er geen ondersteuning voor mensen die daar wel mee geholpen zouden zijn.

Lees verder
Amendement
  • aangenomen
2 juni 2020

Ook in Altena is er veel seizoenswerk, wat ook wel door arbeidsmigranten wordt gedaan. Deze mensen zijn onmisbaar, maar corona heeft duidelijk gemaakt door er qua huisvesting wel verbetering nodig is.

Lees verder
Schriftelijke vragen
18 februari 2020

Stichting Leergeld helpt mensen voor wie sporten vanwege de kosten niet vanzelfsprekend is.

Lees verder
Amendement
  • aangenomen
17 december 2019

Een waardering voor mantelzorgers mag een gemeente zelf invullen, maar dit moet in beleid zijn vastgelegd. Een kleine, maar belangrijke aanpassing in het voorstel.

Lees verder
Motie
  • aangenomen
12 november 2019

Voor mensen die moeten rondkomen van alleen een AOW telt mogelijk iedere euro. De gemeente kan hen ondersteunen door de lokale lasten kwijt te schelden.

Lees verder
Schriftelijke vragen
13 oktober 2019

De gemeente heeft een brief gestuurd aan huurders van Rijswijkse volkstuinen met de vraag of men bereid is om de huur op te zeggen.

Lees verder
1 / 212