Overzicht ‘In de Raad’

Hieronder vind je een overzicht van de moties, amendementen en schriftelijke vragen.
Hieronder vind je een overzicht van de moties, amendementen en schriftelijke vragen die de fractie heeft ingediend of soms mede heeft ingediend.
  • Herstel
Motie
  • verworpen
13 juli 2021

De raad kan vooraf niet meepraten over de verdeling van 1,75 miljoen euro. Dit geld heeft Altena gekregen ter bestrijding van de gevolgen van corona.

Lees verder
Motie
  • verworpen
13 juli 2021

Met gratis openbaar vervoer kunnen mensen met een laag inkomen mogelijk beter meedoen in de samenleving. De afstanden in Altena zijn immers fors.

Lees verder
Motie
  • verworpen
13 juli 2021

Geologische onderzoeken hebben aangetoond dat delen van Altena geschikt zijn voor de opslag van kernafval. In onze ogen gaat dit niet samen met de duurzame ambitie van onze gemeente.

Lees verder
Motie
  • ingetrokken
13 juli 2021

Mensen met een beperking hebben vaak moeite om relaties aan te gaan, terwijl dat ze dezelfde behoeften hebben op het gebied van intimiteit en seks als mensen zonder beperkingen. In Altena is het nu nog een brug te ver, maar we houden het op de agenda.

Lees verder
Motie
  • aangenomen
13 juli 2021

Jongeren hebben te weinig plekken om elkaar te ontmoeten, te ontspannen, etc. Het college heeft toegezegd hiervoor plannen te maken, maar daarvoor is ook geld nodig.

Lees verder
Amendement
  • aangenomen
22 juni 2021

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Vanaf dan zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwe inwoners. We hebben extra aandacht gevraagd voor o.a. vrouwenrechten.

Lees verder
Amendement
  • aangenomen
22 juni 2021

Op 22 juni heeft de gemeenteraad o.a. de Mobiliteitsvisie vastgesteld. In een kaartje stond een verbindingsweg ingetekend, terwijl dat er nog geen besluit over is genomen (en het nog niet eens goed onderzocht is).

Lees verder
Motie
  • aangenomen
20 april 2021

Omdat de antwoorden op onze schriftelijke vragen ons niet hebben gerustgesteld, hebben we voorgesteld om inwoners in de Noordwaard inhoudelijk te informeren over de metingen. Deze motie is unaniem aanvaard.

Lees verder
Schriftelijke vragen
4 maart 2021

Update 17 april

In Bunschoten blijkt gereinigde grond toch vervuild te zijn. Bij de herinrichting van de Noordwaard is eenzelfde soort grond gebruikt, maar het is onduidelijk of ook deze grond vervuild is.

Lees verder
Schriftelijke vragen
24 februari 2021

Houtstook is een belangrijke bron van luchtvervuiling. Wat doet gemeente Altena al m.b.t. dit onderwerp én hoe wil het College de luchtkwaliteit verder verbeteren?

Lees verder
Amendement
  • aangenomen
9 februari 2021

De Omgevingsdienst heeft vastgesteld dat het milieustation in Hank niet voldoet aan de eisen. Met een heel mooi voorbeeld van burgerparticipatie lijkt het toch mogelijk om kosteloos afvalstromen in Hank in te leveren.

Lees verder
Schriftelijke vragen
19 januari 2021

In de media wordt al jaren aandacht gevraagd voor de grote aantallen bijenkasten in natuurgebieden. Ook in de Biesbosch staan er inmiddels honderden. Dit kan de natuurlijke balans (ernstig) verstoren.

Lees verder
1 / 3123