Overzicht ‘In de Raad’

Hieronder vind je een overzicht van de moties, amendementen en schriftelijke vragen.
Hieronder vind je een overzicht van de moties, amendementen en schriftelijke vragen die de fractie heeft ingediend of soms mede heeft ingediend.
  • Herstel
Schriftelijke vragen
6 januari 2022

In oktober 2019 werd in Altena de eerste Veteranendag georganiseerd. Deze dag werd -mogelijk deels vanwege corona- niet meer herhaald. Dat is jammer, want het is belangrijk om waardering te blijven tonen voor de mensen die tijdens een uitzending -of bij andere operaties- bijzondere inspanningen leveren.

Motie
  • aangenomen
21 december 2021

Het wordt steeds duidelijker hoe de bezuinigingen in het Sociaal Domein worden vormgegeven. Het is ook belangrijk om te zien hoe mensen daardoor (kunnen) worden geraakt. Daarom hebben we per motie opgeroepen om in gesprek te gaan met belanghebbenden en deze is unaniem aangenomen.

Schriftelijke vragen
7 december 2021

Al langere tijd wordt er geprobeerd om afspraken te maken over het aantal kappers in Altena. Nu werd er opnieuw aan de bel getrokken. Zonder in te willen grijpen in het huidige aantal, hebben we het college gevraagd naar hun visie.

Schriftelijke vragen
29 november 2021

De laatste tijd krijgen we berichten van regelmatig vuurwerkoverlast in Altena. Na het lezen van nieuws over een vuurwerkhotline in een naburige gemeente, hebben we hierover schriftelijke vragen gesteld.

Motie
  • aangenomen
9 november 2021

Begroting

Tijdens de begrotingsdebat hebben diverse partijen een gezamenlijke motie ingediend om zo snel mogelijk te starten met Vroegsignalering onder jongeren in het onderwijs. Deze is unaniem aangenomen.

Motie
  • verworpen
4 oktober 2021

Op zaterdag 18 en zondag 19 september is de tentoonstelling “Altena in Beeld 2021” gehouden in het gemeentehuis. Deze culturele activiteit werd goed bezocht. Een motie waarin we -samen met de VVD- oproepen om het gemeentehuis beschikbaar te houden voor activiteiten op zondag, is verworpen met 7 stemmen voor, 21 tegen.

Schriftelijke vragen
12 augustus 2021

Naar aanleiding van recent onderzoek hebben we nieuwe vragen gesteld over de grote aantallen honingbijen in de Biesbosch. Dat onderzoek concludeert dat er waarschijnlijk concurrentie is tussen honingbijen en wilde bijen.

1 / 412Laatste