Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

In de Raad

Onderwerp:

Onderwerp:

Verrichting:

Verrichting:

Filters

Amendement Aangenomen

Meer zichtbaarheid in de kernen bij uitbreiding

4 juli 2023

Een uitbreiding van het gemeentehuis is noodzakelijk voor de dienstverlening, maar Progressief Altena wil doorpakken. Juist ook de zichtbaarheid en dienstverlening in de kernen kan beter.

Lees verder
Amendement Aangenomen
Groene ontmoetingsplekken

Groene ontmoetingsplekken

4 juli 2023

Kadernota – Wij vinden dat iedere woonkern in Altena een groene ontmoetingsplek verdient. Deze plekken zijn belangrijk voor mens en natuur.

Lees verder
Schriftelijke vragen
Foto van omgezaagde bomen bij bericht over kaalslag

Bomenkap zorgt voor kaalslag Hoge Maasdijk

9 maart 2023

Aan de Hoge Maasdijk in Woudrichem zijn onverwacht bomen gekapt. Als inwoners navraag doen bij de gemeente, kan de kaalslag eigenlijk niet worden uitgelegd. Reden voor Christian om vragen te stellen.

Lees verder
Motie Aangenomen
Visual menstruatiearmoede - 3 menstruatieproducten

Stimuleren kansengelijkheid door aanpak menstruatiearmoede

7 februari 2023

Ook in Altena is menstruatiearmoede een probleem. Er zijn al diverse uitgiftepunten van gratis producten, maar met deze motie dragen we het college op om dit dekkend te maken voor heel Altena. De motie is unaniem aangenomen.

Lees verder
Schriftelijke vragen
Foto van maaltijdbezorging door vrijwilliger

AL en PA stellen vragen over warme maaltijdvoorziening Trema

29 december 2022

Jenneke Rochat (AL) en Marloes Hofstede hebben schriftelijke vragen gesteld, naar aanleiding van een brief van Trema. In deze brief wordt aangekondigd dat de warme maaltijd voortaan koud zal worden aangeleverd en door de cliënt moet worden…

Lees verder
Schriftelijke vragen
Rijinstructeur met leerlinge in rode auto bij verkeersveiligheid

Voortbestaan Stichting Verkeersveiligheid Altena

16 december 2022

Stichting Verkeersveiligheid Altena (vroeger VVN Altena) zal in 2023 stoppen en wijt dit voor een belangrijk deel aan slechte communicatie met gemeente Altena. Reden voor ons om vragen te stellen aan het college.

Lees verder
Amendement Aangenomen
Foto van twee kinderen die aandachtig werken op een papiertje

5% indexatie bibliotheek Altena

8 november 2022

Bibliotheek Altena was uitgezonderd van de 5% indexatie van de subsidies. Doordat zij ook te maken hebben met hogere prijzen, hebben we dit amendement ingediend.

Lees verder
Motie Aangenomen

Praten met ervaringsdeskundigen

8 november 2022

Afhankelijk van het onderwerp kunnen inwoners tegen verschillende dingen aanlopen. We praten nog vaak over deze ervaringsdeskundigen, maar te weinig met hen.

Lees verder
Amendement Aangenomen
Banner Subsidiebeleid - kinderen sporten op voetbalveld

Ondersteuning verenigingen en instellingen

8 november 2022

Ook verenigingen en instellingen kampen met de gevolgen van de energiecrisis. Om hen duurzaam te kunnen ondersteunen, hebben we jaarlijks substantieel geld uitgetrokken voor verduurzaming van accomodaties en ondersteuning.

Lees verder
Motie Aangenomen

Creatieve woningbouw mogelijk maken

8 november 2022

Er is grote behoefte aan maatwerk in de lokale woningbouw. Helaas blijft er e.e.a. op de plank liggen. Om een actievere rol te kunnen nemen, kan de gemeente meer optreden als ‘mogelijkmaker’.

Lees verder
Schriftelijke vragen
Afbeelding van pionnen bij berichten over burger en overheid

Vragen over rol overheid bij problemen jongeren

19 september 2022

De Nationale Ombudsman heeft gewaarschuwd dat moeilijke wet- en regelgeving een probleem is voor jongeren met een beperking. Zij kunnen hierdoor zelfs in de financiële problemen komen.

Lees verder
Motie Aangenomen

Energietoeslag op maat

5 juli 2022

Stijgende energieprijzen betekent dat iemand maandelijks ook minder te besteden kan hebben. De energie-armoede neemt toe. Daarom vragen we het college om te onderzoeken of we meer mensen kunnen helpen via de energietoeslag.

Lees verder