Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

In de Raad

Onderwerp:

Onderwerp:

Verrichting:

Verrichting:

Filters

Schriftelijke vragen

Verdeling energietoeslag

7 april 2022

Mensen met (maximaal 120% van) een minimuminkomen, hebben recht op een energietoeslag van €800,-. Deze toeslag is ingesteld ter compensatie van de snel stijgende energieprijzen. Diverse andere gemeenten accepteren al aanvragen, maar gemeente Altena nog niet. Dit…

Lees verder
Schriftelijke vragen

Vragen over Veteranendag en Witte Anjerperkjes

6 januari 2022

In oktober 2019 werd in Altena de eerste Veteranendag georganiseerd. Deze dag werd -mogelijk deels vanwege corona- niet meer herhaald. Dat is jammer, want het is belangrijk om waardering te blijven tonen voor de mensen die tijdens…

Lees verder
Motie Aangenomen
Mantelzorgers zorgen voor elkaar tegen eenzaamheid

Gemeenteraad in gesprek met cliënten en organisaties

21 december 2021

Het wordt steeds duidelijker hoe de bezuinigingen in het Sociaal Domein worden vormgegeven. Het is ook belangrijk om te zien hoe mensen daardoor (kunnen) worden geraakt. Daarom hebben we per motie opgeroepen om in gesprek te gaan…

Lees verder
Schriftelijke vragen

Vestigingsbeleid kappers

7 december 2021

Al langere tijd wordt er geprobeerd om afspraken te maken over het aantal kappers in Altena. Nu werd er opnieuw aan de bel getrokken. Zonder in te willen grijpen in het huidige aantal, hebben we het college…

Lees verder
Schriftelijke vragen

Vragen n.a.v. vuurwerkoverlast

29 november 2021

De laatste tijd krijgen we berichten van regelmatig vuurwerkoverlast in Altena. Na het lezen van nieuws over een vuurwerkhotline in een naburige gemeente, hebben we hierover schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder
Amendement Verworpen

Risico’s bestaan nog, maar reserve Sociaal Domein gaat vervallen

9 november 2021

Begroting De reserve Sociaal Domein was bedoeld om de risico’s van de decentralisatie (2015) af te dekken. Deze risico’s zijn er nog steeds, maar een meerderheid vond de reserve niet (meer) nodig. Wat zijn de gevolgen hiervan?

Lees verder
Motie Aangenomen

Samen op de bres voor jongeren in de knel

9 november 2021

Begroting Tijdens de begrotingsdebat hebben diverse partijen een gezamenlijke motie ingediend om zo snel mogelijk te starten met Vroegsignalering onder jongeren in het onderwijs. Deze is unaniem aangenomen.

Lees verder
Motie Aangenomen

Mogelijkheden (renteloze) duurzaamheidslening onderzocht

9 november 2021

Begroting Helaas zijn grootschalige energieprojecten niet (meer) mogelijk en daarom wil Progressief Altena -o.a. via deze lening- het voor inwoners zo makkelijk mogelijk maken om te verduurzamen.

Lees verder
Motie Aangenomen

Meer bekendheid en betere toegankelijkheid platform ‘Aan de slag’

9 november 2021

Begroting Het platform ‘Aan de Slag’ heeft veel potentie. Maar dan moeten mensen wel op de hoogte zijn van het bestaan én de mogelijkheden. Ook moet het toegankelijk zijn. Daarom hebben we deze motie ingediend en deze…

Lees verder
Motie Verworpen

Cultuur in gemeentehuis Altena

4 oktober 2021

Op zaterdag 18 en zondag 19 september is de tentoonstelling “Altena in Beeld 2021” gehouden in het gemeentehuis. Deze culturele activiteit werd goed bezocht. Een motie waarin we -samen met de VVD- oproepen om het gemeentehuis beschikbaar…

Lees verder
Schriftelijke vragen
Honingbij bij gele bloemen (stockfoto)

Vragen over bijen in de Biesbosch (2)

12 augustus 2021

Naar aanleiding van recent onderzoek hebben we nieuwe vragen gesteld over de grote aantallen honingbijen in de Biesbosch. Dat onderzoek concludeert dat er waarschijnlijk concurrentie is tussen honingbijen en wilde bijen.

Lees verder
Motie Aangenomen

Geld voor plannen jongerenfaciliteiten

13 juli 2021

Jongeren hebben te weinig plekken om elkaar te ontmoeten, te ontspannen, etc. Het college heeft toegezegd hiervoor plannen te maken, maar daarvoor is ook geld nodig.

Lees verder