Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

In de Raad

Onderwerp:

Onderwerp:

Verrichting:

Verrichting:

Filters

Motie Ingetrokken

Vergoeding van intimiteitszorg

13 juli 2021

Mensen met een beperking hebben vaak moeite om relaties aan te gaan, terwijl dat ze dezelfde behoeften hebben op het gebied van intimiteit en seks als mensen zonder beperkingen. In Altena is het nu nog een brug…

Lees verder
Motie Verworpen
Christian Alderliesten tijdens de bespreking van de motie kernafval tijdens raadsvergadering

Geen opslag van kernafval in de bodem van Altena

13 juli 2021

Geologische onderzoeken hebben aangetoond dat delen van Altena geschikt zijn voor de opslag van kernafval. In onze ogen gaat dit niet samen met de duurzame ambitie van onze gemeente.

Lees verder
Motie Verworpen

Gratis openbaar vervoer voor mensen met laag inkomen

13 juli 2021

Met gratis openbaar vervoer kunnen mensen met een laag inkomen mogelijk beter meedoen in de samenleving. De afstanden in Altena zijn immers fors.

Lees verder
Motie Verworpen

Geen debat vooraf over verdeling 1,75 miljoen euro?

13 juli 2021

De raad kan vooraf niet meepraten over de verdeling van 1,75 miljoen euro. Dit geld heeft Altena gekregen ter bestrijding van de gevolgen van corona.

Lees verder
Amendement Aangenomen

Mobiliteitsvisie aangepast

22 juni 2021

Op 22 juni heeft de gemeenteraad o.a. de Mobiliteitsvisie vastgesteld. In een kaartje stond een verbindingsweg ingetekend, terwijl dat er nog geen besluit over is genomen (en het nog niet eens goed onderzocht is). Samen met de…

Lees verder
Amendement Aangenomen

Nieuwe Wet Inburgering
O.a. meer aandacht voor vrouwenrechten

22 juni 2021

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Vanaf dan zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwe inwoners. We hebben extra aandacht gevraagd voor o.a. vrouwenrechten.

Lees verder
Motie Aangenomen

Inwoners Noordwaard worden geïnformeerd over monitoring TGG

20 april 2021

Omdat de antwoorden op onze schriftelijke vragen ons niet hebben gerustgesteld, hebben we voorgesteld om inwoners in de Noordwaard inhoudelijk te informeren over de metingen. Deze motie is unaniem aanvaard.

Lees verder
Schriftelijke vragen

Vragen over gereinigde grond in de Noordwaard

4 maart 2021

Update 17 aprilIn Bunschoten blijkt gereinigde grond toch vervuild te zijn. Bij de herinrichting van de Noordwaard is eenzelfde soort grond gebruikt, maar het is onduidelijk of ook deze grond vervuild is.

Lees verder
Schriftelijke vragen

Vragen over houtstook

24 februari 2021

Houtstook is een belangrijke bron van luchtvervuiling. Wat doet gemeente Altena al m.b.t. dit onderwerp én hoe wil het College de luchtkwaliteit verder verbeteren?

Lees verder
Amendement Aangenomen

Milieustation Hank biedt ruimte voor burgerinitiatief

9 februari 2021

De Omgevingsdienst heeft vastgesteld dat het milieustation in Hank niet voldoet aan de eisen. Met een heel mooi voorbeeld van burgerparticipatie lijkt het toch mogelijk om kosteloos afvalstromen in Hank in te leveren.

Lees verder
Schriftelijke vragen
Honingbij bij gele bloemen (stockfoto)

Vragen over bijenkasten in de Biesbosch

19 januari 2021

In de media wordt al jaren aandacht gevraagd voor de grote aantallen bijenkasten in natuurgebieden. Ook in de Biesbosch staan er inmiddels honderden. Dit kan de natuurlijke balans (ernstig) verstoren.

Lees verder
Motie Aangenomen

Toegankelijkheid website gemeente

10 november 2020

BegrotingDe toegankelijkheid van de website van gemeente Altena moet beter. Op sommige delen is er geen ondersteuning voor mensen die daar wel mee geholpen zouden zijn.

Lees verder