Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

In de Raad

Onderwerp:

Onderwerp:

Verrichting:

Verrichting:

Filters

Motie Aangenomen
Paula Jorritsma, Peter Boogaarts en Louis de Bot kijken naar de Jannezandse brug

Fietspad in polder Hank

10 november 2020

Begroting Op polderwegen rijden (zwaar) verkeer en fietsers op dezelfde rijbaan. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Ook is een belangrijk historisch monument in Hank nu niet via een fietspad bereikbaar.

Lees verder
Amendement Aangenomen

Het Altena Cultuurfonds

10 november 2020

BegrotingCultuur is een sterke sector in Altena, maar heeft het toch zwaar vanwege de gevolgen van corona. Het Altena Cultuurfonds kan een belangrijke steun in de rug betekenen voor kunstenaars en musici.

Lees verder
Schriftelijke vragen

Vragen over onderhoud aan bomen:
onze groene monumenten 🌳

25 augustus 2020

De voormalige gemeente Werkendam zou particulieren hebben ondersteund bij het onderhoud van een grote plataan, maar nu is deze gekapt. Hoe zuinig is gemeente Altena op deze oude bomen?

Lees verder
Schriftelijke vragen
Foto van twee kinderen die aandachtig werken op een papiertje

Vragen over ventilatie in scholen

21 augustus 2020

Vanwege enkele versoepelingen kunnen de kinderen weer naar school. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de ventilatie in schoolgebouwen op orde is. Heeft de gemeente hier voldoende zicht op?

Lees verder
Amendement Aangenomen
Planten in een kas, beeld bij berichten arbeidsmigranten

Woon- en leefklimaat arbeidsmigranten

2 juni 2020

Ook in Altena is er veel seizoenswerk, wat ook wel door arbeidsmigranten wordt gedaan. Deze mensen zijn onmisbaar, maar corona heeft duidelijk gemaakt door er qua huisvesting wel verbetering nodig is.

Lees verder
Schriftelijke vragen

Vragen over vergoedingen stichting Leergeld

18 februari 2020

Stichting Leergeld helpt mensen voor wie sporten vanwege de kosten niet vanzelfsprekend is.

Lees verder
Amendement Aangenomen
Mantelzorgers zorgen voor elkaar tegen eenzaamheid

Waardering mantelzorg

17 december 2019

Een waardering voor mantelzorgers mag een gemeente zelf invullen, maar dit moet in beleid zijn vastgelegd. Een kleine, maar belangrijke aanpassing in het voorstel.

Lees verder
Motie Aangenomen

Lokale lasten

12 november 2019

Voor mensen die moeten rondkomen van alleen een AOW telt mogelijk iedere euro. De gemeente kan hen ondersteunen door de lokale lasten kwijt te schelden.

Lees verder
Schriftelijke vragen

Vragen over communicatie volkstuinen Rijswijk

13 oktober 2019

De gemeente heeft een brief gestuurd aan huurders van Rijswijkse volkstuinen met de vraag of men bereid is om de huur op te zeggen.

Lees verder
Schriftelijke vragen

Vragen over waterkwaliteit Altena

19 september 2019

HSV Groot Woudrichem heeft zorgen geuit over de waterkwaliteit van een aantal visgebieden. Hoe is het gesteld met de waterkwaliteit in Altena?

Lees verder
Schriftelijke vragen

Vragen over snelle vaart

26 augustus 2019

Het is heerlijk om met warm weer verkoeling te zoeken in (openbaar) zwemwater. Lekker op een luchtbed dobberen, uitrusten op een handdoek of vooral even lekker zwemmen. Maar de laatste tijd lezen we verschillende berichten in de…

Lees verder
Schriftelijke vragen
Afzetlint met waarschuwing voor asbest bij Postweg en Hooge Maasdijk Woudrichem

Vragen over vervuiling Postweg en Hooge Maasdijk

17 juli 2019

Op twee heel opvallende locaties wordt al enige tijd gewaarschuwd voor asbest. Is deze vervuiling überhaupt nog wel denkbaar op percelen die van de gemeente zijn?

Lees verder