Word lid of meld je aan voor onze nieuwsbrief, en steun ons!

Progressief Altena - Samen kom je verder

Wij zijn anders. Sociaal en duurzaam. Een partij voor vrije geesten.

HomeNieuws

Deel dit artikel:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
In gesprek met agrariërs
Gepubliceerd:

Progressief Altena ging vanmorgen in gesprek met agrariërs vanuit de ZLTO en de ANV. Aanleiding was een prikkelende tekst in onze nieuwsbrief over de rol van het waterschap én van de boeren tijdens de extreme regenval op 30 en 31 augustus. Agrariërs en waterschap blijken inmiddels volop met elkaar in gesprek en net als in en rondom de dorpen worden er in het landelijke gebied al vele maatregelen genomen. Het gehele watersysteem is doorgerekend en naar de baggerfrequenties wordt gekeken. Met ‘voldoen aan de norm’ ben je volgens ZLTO-voorzitter Straver echter niet klaar. Je moet permanent alert blijven en in geval van extreme regenval over gaan tot voorbemaling en noodbemaling en daarnaast zorgen dat de duikerstructuren kloppend zijn. Het kan niet zo zijn dat de kernen leeggepompt worden richting de polder en de boeren het vervolgens maar moeten zien te redden. Agrariërs zijn ondertussen bezig hun percelen bol te leggen en in overleg met het waterschap wordt gekeken of er ook in de zomer een schouw moet komen van de B-watergangen. Het waterschap investeert 2 miljoen in Altena en de agrariërs zijn zich ervan bewust dat er van hen ook zeker iets verwacht wordt. Alleen door als gemeente, waterschap en landelijke gebied met elkaar in overleg te blijven kunnen met elkaar verbeteringen teweeg gebracht worden. Als Progressief Altena gaan we die kans zeker pakken. Op weg naar één Altena zullen we het gesprek blijven aangaan met ZLTO en ANV om te komen tot een goede en gedragen visie op waterbeheersing, maar ook op bijvoorbeeld verstedelijking/openheid van het landelijk gebied en het evenwicht tussen cultivering en ruimte voor de natuur in het mooie Altena.

Zie ook

Klimaat

Ondersteunen van mensen bij isoleren van huizen
Groene dorpskernen

Zie ook

Mobiliteit

Verbeteren openbaar vervoer

Zie ook

Gezond

Atletiekbaan en PSV De Nieuwe Roef
Volkstuinen Rijswijk
Ieder kind kan op zwemles

Zie ook