Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

In gesprek met de Altena Road Runners

De Colleges van Aalburg, Werkendam en Woudrichem deden de toezegging dat er eind 2016 een voorstel zou liggen voor realisatie van een atletiekbaan en een hockeyveld. Dit was voor het bestuur en de drie fracties van Progressief Altena aanleiding om in gesprek te gaan met Cor van den Heuvel en Joke Oosters van atletiekvereniging de Altena Road Runners. Deze zien wel brood in het idee om voor hun 300 leden een baan te realiseren nabij het Altena College. Er kan dan niet alleen gelopen worden, maar er ontstaan ook mogelijkheden voor discuswerpen, kogelstoten, hoogspringen, speerwerpen en verspringen.

Progressief Altena omarmt het idee. Niet alleen omdat de bijna 30-jarige atletiekvereniging, na heel lang aandringen, eindelijk een grote uitbreidings- en verbeteringsslag kan maken, maar ook omdat de situering naast het Altena College een meervoudige benutting mogelijk maakt. “Het is perfect,” reageren de fractievoorzitters Kees de Waal, IJm Baks en Corine Verweij. “De bereikbaarheid is goed, er kan veilig gesport worden en o.a. door het medegebruik van de school zal de interesse van de jeugd toenemen. Een combinatie met hockeyvelden is mooi, maar zou niet moeten leiden tot vertraging voor de atletiek. De Altena Road Runners hebben hun bestaansrecht bewezen.”

Voorlopig lijkt echter het wachten op de toegezegde voorstellen van de Colleges. In Werkendam is nog niets bekend, in Woudrichem ligt er een stuk en in Aalburg is al met een zeker voorbehoud op een stuk gereageerd. Het wordt hoog tijd om de Colleges onder druk te zetten.