Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Inwoners Noordwaard worden geïnformeerd over monitoring TGG

Begin maart heeft Progressief Altena vragen gesteld over TGG (thermisch gereinigde grond) in de Noordwaard. In een uitzending van EenVandaag werd namelijk bericht over ernstig-vervuilde TGG in Bunschoten. De totale saneringskosten aldaar bedragen 32 miljoen euro.

Het college van Altena antwoordde in eerste instantie dat monitoring in de Noordwaard niet nodig was, omdat er nog geen situaties bekend zijn van vis- en veesterfte. Deze beantwoording stelde ons niet gerust. Korte tijd later berichtte dagblad Trouw dat er al extra metingen in de Noordwaard worden gedaan. Inmiddels is ook de gemeenteraad hierover geïnformeerd.

Inwoners informeren

Omdat Progressief Altena -en de omwonenden in de Noordwaard met ons- ons zorgen maken over mogelijke gezondheids- en milieurisico’s, hebben we tijdens de raadsvergadering van 20 april een motie ingediend. Hiermee dragen we het college op om actief bij het waterschap te vragen om de metingen voort te zetten én de gemeenteraad en omwonenden over de resultaten hiervan te informeren. Op deze manier willen de vinger aan de pols houden.

Onze motie

Voor
Unaniem!