Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Inzamelpunten dichtbij en verbeterde milieustations

Gepubliceerd: 11 februari 2021

Op dinsdagavond 9 februari heeft de gemeenteraad van Altena een besluit genomen over de toekomst van milieustations in Altena. 

  1. De stations in Werkendam en Giessen worden verbeterd.
  2. Er wordt vanuit een burgerinitiatief een pilot gestart op de vertrouwde locatie aan de Stadhoudershoef te Hank. En als deze pilot in Hank succesvol blijkt te zijn, waarom zou deze dan niet verder over Altena kunnen worden uitgerold?

Geschreven door

Progressief Altena Profielfoto 1 1
Progressief Altena

De definitieve hamertik kwam na een intensieve voorbereiding door alle coalitiepartijen. Raadslid Christian Alderliesten is namens Progressief Altena actief bij dit onderwerp betrokken geweest. Zo heeft hij met anderen gezocht -en zoekt hij nog steeds- naar de beste manieren om zoveel mogelijk afvalstromen* duurzaam, makkelijk en dichtbij in te kunnen leveren.

Pilot

Het burgerinitiatief dat eerder een petitie heeft gehouden, heeft samen met de gemeente ook een plan van aanpak opgesteld. Al deze betrokken burgers én dit plan zijn de basis bij het overleg met de wethouder. Hierbij zijn al enkele concrete afspraken gemaakt en komt de start van de pilot steeds dichterbij.

In de uitwerking is alleen ruimte voor gratis afvalstromen. Doordat het vervuilde deel (restafval) verdwijnt, kan het milieustation geheel door de inwoners bemenst worden. Na de opstartfase blijft de gemeente uiteraard wel betrokken bij dit burgerinitiatief; het afvoeren van volle containerbakken is immers een gemeentelijke taak. De vrijwilligers zullen zelf kunnen beslissen over bv. de openingstijden en de inzameling van gratis afvalstromen.

Als onderdeel van de pilot worden er ook gesprekken gevoerd met potentiële lokale partners, zodat op andere plekken in Hank andere stromen kunnen worden ingeleverd. Denk hierbij aan frituurvet, autobanden, medicijnen, kleine huishoudelijke apparaten, etc.

Waarom was er discussie over milieustation Hank?

*Eerder in dit artikel gebruikten we het woord afvalstromen. Bij steeds grotere voorkeur wordt er gesproken over grondstoffen; steeds meer materialen kunnen op een duurzame manier worden hergebruikt. Voor dit proces is het belangrijk dat de grondstoffen zo ‘schoon’ mogelijk worden aangeleverd.

Daarom gelden er ook regels voor milieustations. De Omgevingsdienst heeft geconstateerd dat het voormalige milieustation in Hank hieraan niet voldeed en er zou flink geïnvesteerd moeten worden om dat wel te kunnen doen. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat de milieustations in Werkendam en Giessen worden gestroomlijnd en uitgebreid, zodat de dienstverlening wordt verbeterd en de wachttijden afnemen. 

Al deze aanpassingen zouden een te forse stijging van de afvalstoffenheffing hebben betekend, waardoor de complete sluiting van het milieustation in Hank dreigde. We zijn dan ook erg blij met huidige oplossing.

Want de pilot in Hank heeft alle ingrediënten om succesvol te kunnen zijn: samenwerking, gedeelde belangen en vooral betrokkenheid. Zo blijven de kosten beheersbaar, kan gemeente Altena de gewenste dienstverlening bieden en laten we als inwoners van Altena onze gezamenlijke kracht zien. En zo bewijzen we keer op keer: samen kom je verder!

Bedrijven die een inleverpunt beschikbaar willen stellen of mensen die zich willen inzetten als vrijwilliger, kunnen natuurlijk contact opnemen met ons raadslid Christian Alderliesten of met gemeente Altena.

De fractie van Progressief Altena

Deel dit artikel op: