Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Jachthaven Vissershang in Hank

In de Werkendamse raadsvergadering van 15 december heeft Christian Alderliesten namens PA aandacht gevraagd voor het volgende:

Geschreven door

Zowel de raadsfracties als wethouder de Jong zijn afgelopen week in kennis gesteld van de situatie, noem het bestuurscrisis, bij de Vissershang in Hank. Inmiddels heeft ook de lokale media hierover gepubliceerd.

De fractie van Progressief Altena is van mening dat de Vissershang, als poort naar de Biesbosch, maar ook als functie voor de waterrecreanten uit Hank en de regio, van grote waarde is.

De gemeente heeft de haven weliswaar verhuurd, maar is formeel nog altijd eigenaar en betrokken bij de dagelijkse gang van zaken door middel van het voorzitterschap in de Raad van Toezicht.

Progressief Altena wil grote bezorgdheid uitspreken over de mogelijke ‘belangenverstrengeling’ tussen de commerciële partijen die nu het roer in handen lijken te hebben en de recreatieve verenigingspoot die mogelijk heel andere belangen heeft.

Wij stellen het college van B&W hierover de volgende vragen:

  1. Is de gemeente voldoende op de hoogte van de perikelen rondom het bestuur en de Raad van Toezicht van de Vissershang?
  2. Is de gemeente van mening dat de huidige Raad van Toezicht, voldoende legitimiteit heeft haar controlerende taak naar behoren uit te voeren?
  3. Is de gemeente het met PA eens dat, vanwege het maatschappelijk belang, de gemeente Werkendam de regierol ter hand moet nemen teneinde de rust terug te laten keren en de RvT weer een juiste afspiegeling van de deelnemende instanties te laten zijn?
  4. Welke instrumenten heeft de gemeente om direct orde op zaken te stellen?
  5. Is de gemeente bereid deze bevoegdheden nu aan te grijpen om: a. op korte termijn de rust te laten terugkeren en b. voor de toekomst deze als waarborgen in te zetten om escalaties voortaan te voorkomen?

De vragen werden door wethouder De Jong serieus opgepakt en waren (mede) aanleiding om actie te gaan ondernemen richting betrokkenen bij jachthaven Vissershang.