Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Jeugdhonk niet betalen uit Sociaal Domein

Gepubliceerd: 22 februari 2018

Het kan wethouder John Bakker niet verbazen dat zijn voorstel mbt een jeugdaccommodatie in Sleeuwijk niet met alléén gejuich ontvangen is. Het idee van een jeugdhonk op de locatie ijsbaan is helemaal prima, perfect zelfs, maar de randvoorwaarden, de aanpak en de financiering rammelden aan alle kanten. In de commissievergadering is de wethouder daar raadsbreed op gewezen. Dit heeft geleid tot een verlaging van het krediet met maar liefst 20%. Helemaal goed. Verschillende andere kwesties heeft de wethouder echter simpelweg genegeerd in het aangepaste voorstel. Dat is niet sterk. Dat uw voorstel geamendeerd wordt was dan ook te verwachten.

Geschreven door

Progressief Altena Profielfoto 1 1
Progressief Altena

Het amendement dat ingediend wordt is een initiatief van Progressief Altena, dat gesteund wordt door alle andere fracties. Er staat in verwoord wat nagenoeg alle fracties u in de commissie Inwoners reeds te kennen gaven. Namelijk dat bekostiging van de jeugdaccommodatie niet deels uit de stelpost sociaal domein kan gebeuren. Om de simpele reden dat dat geld bedoeld is voor de programma’s 8 en 9 terwijl een jeugdaccommodatie deel uit maakt van programma 7. Lees blz 64 en 65 van de begroting 2018 er maar op na.

Een tweede element in het amendement betreft de hoogte van de exploitatiebijdrage. Voor het jeugdhonk op de oude Es bedroeg deze 1.000 euro, voor de nieuwe locatie aan de ijsbaan zou dit 2.500 euro moeten worden. In de commissie is u duidelijk gevraagd aan te geven waarom deze verhoging nodig is. Ook dit heeft u laten liggen. Om u toch nog een beetje tegemoet te komen wordt de exploitatiebijdrage in het amendement op 1.750 euro gesteld.

Bij deze wil ik namens allen hier aanwezig het amendement indienen. Een amendement dat hopelijk ook duidelijk maakt dat Progressief Altena zeer blij is dat Sleeuwijk eindelijk weer zicht heeft op een permanente jeugdaccommodatie. Want jazeker, in het amendement wordt volmondig “ja” gezegd tegen het gevraagde verlaagde krediet.

Met alleen het amendement zijn we er echter nog niet.

In de commissie heeft Progressief Altena u er ook op gewezen dat de door u beoogde doelgroep voor het nieuwe jeugdhonk tussen de 12 en de 18 jaar oud is. De jongeren die nu gebruik maken van de Morgenster en die aangeven belang te hebben bij de nieuwe locatie zijn echter allemaal 17/18 jaar en ouder. Wat ons betreft zijn en blijven ook zij van harte welkom in het jeugdhonk. Maar de vraag hoe u de doelgroep 12 tot 18 jaar gaat bereiken en denkt te interesseren voor het jeugdhonk heeft u in het aangepaste stuk eveneens genegeerd. Gaat het jongerenwerk daar actief mee aan de slag. Hoe dan? En wanneer? En is daar voldoende formatie voor? Wij willen daar een klip en klaar antwoord op.

Een laatste kwestie betreft de bouw en het gebruik van het jeugdhonk. Hoewel inwoners van Sleeuwijk niet heel dicht op de nieuwe locatie wonen, maakt men zich – blijkens een eerder toegezonden brief – toch ongerust over o.a. mogelijke overlast die ontstaat. Door de huisregels vanuit Trema mee te sturen met de stukken wordt op verschillende zaken reeds helderheid verschaft. Maar onduidelijk blijft wat de frequentie is en de tijdstippen zijn van het gebruik van de jeugdaccommodatie en welke maatregelen u bouwtechnisch gaat nemen om overlast – in de meest brede zin van het woord – zoveel mogelijk te voorkomen.

Bovenstaand verhaal was de bijdrage van Corine Verweij in de raadsvergadering van 20 februari 2018.
Dit had het volgende effect:

Met uit de krochten opgehaalde informatie reageerde John Bakker (AL) als een kat in het nauw. Hoe stellig hij het amendement ook afraadde, de raad gaf hem geen ruimte. Het bovengenoemde amendement werd raadsbreed aangenomen (met een bedenkelijke stemverklaring van AL). De realisatie van een jeugdaccommodatie in Sleeuwijk is – eindelijk! – een feit, alleen moet de wethouder nog wel flink aan de bak om de doelgroep 12-18 jaar er ook daadwerkelijk in te krijgen.

Deel dit artikel op: