Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Joey

Een poosje geleden was ik op stap met de mannen van onze buitendienst. Het was ‘technisch’ weer en er werd naar hartenlust geschoffeld en geveegd. De jongste medewerker van de buitendienst is Joey. Hij loopt stage en heeft bijna zijn tijd op het voortgezet speciaal onderwijs volgemaakt. Om Joey ook na het halen van zijn diploma een plek te bieden, gaan we aan de slag om hem aan te melden voor het doelgroepenregister. Maar dat blijkt niet nodig; Joey kan aan de slag bij een groenvoorzieningsbedrijf in Werkendam. Geweldig! Dit is precies de bedoeling van de participatiewet; iedereen ongeacht haar of zijn (on)mogelijkheden zoveel mogelijk aan de slag in het reguliere bedrijfsleven of overheid. In ons gebied mogen we ons rijk prijzen met werkgevers die kijken naar de talenten waarover mensen beschikken, in plaats van hun beperkingen. Zoals Quasar uit Giessen, die onlangs de PA Participatiebokaal in de wacht sleepte, het Kringloopcentrum, Albert Heijn in Almkerk, de kwartiermeesters van Fort Altena en Lino Droogbloemen, om er een paar te noemen.

Niet alle mensen kunnen we bemiddelen naar een baan bij de overheid of het bedrijfsleven. En bovendien: hoe doe je dat precies? Met de komst van de participatiewet wordt de doelgroep die we als gemeente bedienen groter en meer divers. Die diversiteit is prachtig, want zoals jij is er niemand en zal er ook nooit meer iemand zijn. Uitgangspunt is dus de kostbaarheid van de persoon. Hoe vind je voor ieder uniek mens passend werk? Daar is expertise voor nodig, zeker voor de doelgroepen die nieuw voor de gemeenten zijn. Voor mensen die niet zelfstandig in een minimum inkomen kunnen voorzien. Die hebben ondersteuning nodig.  Voor die mensen is er het sociaal werkbedrijf, in ons gebied WAVA Go! Het Werkvoorzieningsschap Arbeid Voor Allen vierde vorig jaar het 60-jarig bestaan.  De gemeenschappelijke regeling voor de Dongemond gemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem) is onlangs onder de loep genomen en de bevindingen zijn uitgewerkt in het inmiddels roemruchte Iroko-rapport. De conclusie van Iroko is ‘ontmantel WAVA en pak de participatiewet als gemeente zelf op, dat is beter en goedkoper’. Maar de slagingskans ervan is discutabel, omdat veel zo niet alles afhangt van de mate waarin overheid en werkgevers erin slagen extra banen te creëren voor de doelgroep. Bovendien wordt in het rapport geen rekening gehouden met het feit dat er een enorm lek aan synergie ontstaat, als je zo’n goed functionerende gemeenschappelijke regeling om zeep helpt. En last but not least: we hebben als gemeente de expertise niet in huis om de doelgroep goed naar werk te begeleiden.

In de zes gemeenteraden wordt het voorstel over de toekomst van WAVA op dit moment behandeld. Als eerste in Woudrichem. In het voorstel dat voorligt wordt een neutrale koers aangehouden, omdat de participatiewet nog maar amper bestaat en veel onduidelijk is. De PA-fractie diende een amendement in dat bijna raadsbreed werd gesteund. Een waardevolle aanvulling op een kleurloos voorstel. De strekking van het amendement is dat WAVA niet moet worden afgebouwd, maar eerder opgeplust. Behoud het goede en bouw samen met de gemeenten en de andere sociale werkbedrijven in de regio (ATEA en WVS) aan versterking van de deskundigheid. Zodat de kostbaarheid van ieder uniek persoon ten volle tot zijn recht komt.

Paula Jorritsma