Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Kamervragen Merwedegate

 

Schriftelijke vragen van de leden Hoogland en Leenders (beiden PvdA) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht ‘Merwedebrug op A27 nog weken dicht voor vrachtverkeer wegens slijtage’.

Vraag 1

Kent u de berichtgeving rondom de stremming van de Merwedebrug voor vrachtverkeer? (1)

Vraag 2

Bent u bekend met de dagelijkse problemen die deze stremming veroorzaakt, in het bijzonder voor (school)kinderen en ziekenhuisbezoekers? Op welke wijze kunt u een oplossing mede dichterbij brengen voor deze groep reizigers?

Vraag 3

Bent u bereid alle mogelijkheden te benutten die helpen de overlast voor deze regio te verminderen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Deelt u de mening van de PvdA-fractie dat alles op alles moet worden gezet om de problemen op de Merwedebrug zo snel mogelijk te verhelpen?

Vraag 5

Zijn er eerder signalen geweest van (aanstaande) haarscheurtjes in de brugconstructie van de Merwedebrug? Zo ja, welke acties zijn naar aanleiding daarvan ondernomen?

Vraag 6

Bent u bereid – zodra dat vanuit veiligheidsperspectief kan – een ontheffing te verlenen voor lijnbussen en hulpdiensten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Welke acties onderneemt u op korte termijn om de brug weer toegankelijk te maken voor vrachtauto’s tot 60 ton, en vervolgens voor alle vrachtauto’s?

Vraag 8

Wanneer verwacht u dat de Merwedebrug weer opengesteld kan worden voor al het verkeer?

Vraag 9

Op welke wijze draagt Rijkswaterstaat bij aan het zo goed mogelijk afwikkelen van het vracht- en busverkeer dat andere routes moet afleggen als gevolg van de stremming? Zijn dit ook financiële bijdragen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10

Op welke wijze draagt Rijkswaterstaat bij aan het zo goed mogelijk afwikkelen van het vracht- en busverkeer dat met andere voertuigen moet rijden als gevolg van de stremming? Zijn dit ook financiële bijdragen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 11

Deelt u de mening van de gedeputeerde van Noord-Brabant dat zij “als collega-wegbeheerder en verantwoordelijk voor het OV niet adequaat over de afsluiting zijn geïnformeerd”? Zo nee, waarom niet? Deelt u voorts de mening van deze gedeputeerde dat zij “eerder actie [hadden] kunnen ondernemen en dat [dat] ongetwijfeld veel overlast, telefoontjes en bestuurlijke druk overbodig [had] gemaakt”? (2)

Vraag 12

Bent u bereid deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en over de alternatieven en oplossingen zo snel mogelijk te communiceren richting betrokken reizigers?

(1)   Zie onder meer: http://www.volkskrant.nl/binnenland/merwedebrug-op-a27-nog-weken-dicht-voor-vrachtverkeer-wegens-slijtage~a4393414/

(2)   http://christophevandermaat.nl/post/151711443704/hoe-een-afgesloten-brug-ineens-je-dag-bepaalt