Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Paula Jorritsma lijsttrekker Progressief Altena

De Woudrichemse wethouder Paula Jorritsma (50 jaar) is gekozen tot lijsttrekker van Progressief Altena. De Algemene Ledenvergadering van de partij koos haar gisteravond tot vaandeldrager van de progressieven. Sinds 2014 is Jorritsma wethouder. Een vrouw die haar sporen heeft verdiend en spreekt van een nieuwe tijd voor Altena. “Onze partij heeft zich altijd het meest bekommerd om het samengaan van de gemeenten in het Land van Heusden en Altena. Ik zie het als een kroon op ons werk dat het nu zover gaat komen. Onze partij is misschien niet de grootste, maar we hebben bewezen over een vooruitziende blik te beschikken.”

Geschreven door

Christian Alderliesten (41 jaar) uit Hank, raadslid voor Progressief Altena in de gemeente Werkendam waar hij zich sterk heeft gemaakt voor zorgvuldigheid en draagvlak bij bouwprojecten. Identiteit van de dorpen en ons fraaie landschap vormen belangrijke peilers van zijn bijdragen. Altijd bereikbaar en beschikbaar waar de leefbaarheid in gevaar komt, was hij de afgelopen jaren een gewild aanspreekpunt voor de inwoners van Werkendam en straks voor heel Altena!

Nestor Kees de Waal (66 jaar) uit Wijk en Aalburg bezet plaats drie. Kees is een allround gemeenteraadslid die gedegen werk aflevert. Generalist die altijd rustig zijn betoog houdt en ondanks zijn soms scherpe tong als beminnelijk wordt ervaren door andere partijen. Goede spreker en schrijver die met humor zijn standpunten in het debat brengt en vasthoudt. Kees is financieel goed onderlegd, kan een begroting lezen en investeringen beoordelen op de financiële consequenties, ook op lange termijn.

Nieuwkomer bij de progressieven is Rieka Verbeek uit Aalburg. Rieka (32 jaar) heeft als lid van de medezeggenschapsraad van de basisschool bewezen dat ze gemeentelijke plannen eendraai kan geven. Dat doet ze door inzet van haar juridische achtergrond en in samenwerking met anderen. Op plaats vijf staat Anne-Wil Maris (53 jaar), een enthousiaste kandidaat die nieuw elan meebrengt uit de D66 hoek. Specialist op het gebied van erfgoed waar zij mooie resultaten mee bereikt in onze regio. Heeft contact gelegd met inwoners van de nieuwe gemeente Altena door haar werk als journalist, ondernemer en vrijwilligerswerk.

Ad van der Wiel, Wim Kant, Jan Koekkoek, de SP-er Bas van der Wiel, Lilly van den Ende en Ed den Besten uit Werkendam staan ook op de lijst. De lijst bestaat in het totaal uit 40 namen. “Onze partij is namelijk actief in alle kernen. Daarom hebben we een flinke lijst, zodat de mensen uit alle dorpen iemand eruit kunnen pikken,” aldus oprichter Govert Lagrouw.

Lijstduwer

De zeer ervaren Joost Kant heeft zich beschikbaar gesteld als lijstduwer. Generatiebewust Progressief Altena laat met deze lijst een mix zien van (jong) talent en ervaring. Een heel gevarieerde groep die goed gespreid is over de dorpen. De partij wil zich hard maken voor goede sociale voorzieningen voor mensen die een steuntje kunnen gebruiken, voor een energieneutraal Altena, bescherming van het buitengebied en aandacht voor een nieuwe manier van politiek bedrijven: in alle openheid samenwerken met onze inwoners.

voor vragen en interviewverzoeken contact met voorzitter Bart Verkade: 06-11511040/ bart.verkade@vaart.net