Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Karakter en identiteit of eenheidsworst?

Niet zelden vraagt Progressief Altena aandacht voor de vele specifieke kwaliteiten in ons mooie Altena. Of het nu gaat om de natuur(bescherming) tegenover het vercommercialiseren van de Biesbosch, het verpauperen van waardevolle panden of het te grabbel gooien van cultuurhistorische waarden; Progressief Altena springt in de bres.
Juist omdat het vaak ‘lastig’ is om bij ontwikkelingen rekening te houden met deze intrinsieke waarden van onze streek, verdient het bescherming! We waarderen immers allemaal -raadsbreed- de identiteit van onze kernen. Wanneer we echter op deze voet door gaan, onderscheiden we ons in de loop der tijd in niets meer van de gemiddelde VINEX wijk in een willekeurige stad!
Maandag 28 november was het een zoveelste teken aan de wand hoe -zonder reden of kritiek van de overige partijen – de bescherming van de cultuurhistorische waarde van de Binnen in Dussen uit het bestemmingsplan gepoetst werd… Met eenzelfde lacherige desinteresse werd vervolgens gereageerd toen de sloop van de Muralt muurtjes aan de orde kwam.
Progressief Altena is van mening dat ons mooie Altena géén lachertje is en beter verdient! Wij roepen het college van B&W van de gemeente Werkendam met schriftelijke vragen dan ook op tot het (her)waarderen van onze geschiedenis en het bieden van de planologische bescherming die daarbij hoort!