Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Kernafval onder Altena?
Progressief Altena zegt Nee!

Sinds het klimaatakkoord van Parijs wordt geworsteld met het behalen van de doelen waartoe we ons verplicht hebben. Om de CO2-uitstoot terug te dringen, is het belangrijk om het gebruik van fossiele brandstoffen zo veel én snel mogelijk af te bouwen. Helaas merken we daarbij steeds duidelijker dat we op een klein landje heel dicht op elkaar wonen. 

Geschreven door

Elke m2 heeft al vele functies -ook zònder klimaatopgave- én de ‘verduurzamingsopdracht’ kost niet alleen veel ruimte, maar zit ook andere functies in de weg. Daarnaast worden grootschalige projecten door sommigen ook simpelweg ”niet mooi” gevonden, veroorzaken ze hinder en daardoor ontstaat forse tegenstand bij de zoektocht naar geschikte locaties.

Je zou het dus (bijna) logisch kunnen vinden om dan maar gauw die “lelijke windmolens en ruimtevretende zonneweides” aan de kant te schuiven en onze blik te richten op een ‘alternatief’… kernenergie!

Helaas is iedereen die deze redenatie aanhangt vergeten dat kernenergie voor Nederland (maar ook voor de wereld) zéker geen zaligmakende oplossing biedt. Niet alleen duurt het voor onze nationale klimaatopgave simpelweg te lang* voordat een kerncentrale gerealiseerd kan worden, ook wil niemand een centrale en/of het afval in zijn of haar achtertuin. Bovenal… het is géén schone energiebron
Het afval dat bij het opwekken van kernenergie achterblijft, daar hebben we immers geen enkele oplossing voor. Erger nog, het afval blijft nog duizenden jaren gevaarlijk voor mens, dier en milieu! Het moet dus onder strenge voorwaarden en beveiliging worden opgeslagen.

Toch hoor je steeds vaker dat kernenergie als “redelijk alternatief” wordt gezien: landelijk, provinciaal en ja, ook lokaal… Voor het kernafval-probleem lijken dan twee mogelijke oplossingen te bestaan: dumpen op de maan of diep wegstoppen in de grond. 
Voor de tweede optie is inmiddels geologisch onderzoek gedaan, want je kunt het afval -vanwege de enorme risico’s die aan het afval blijven kleven- niet zómaar ergens begraven… Bij deze onderzoeken heeft men zicht gericht op de kleilagen in Nederland, omdat men nu denkt (…) dat het milieurisico beheersbaar is, wanneer daar het kernafval wordt opgeslagen. Ook onder Altena liggen deze kleilagen…

Gemeenten tegen het opslaan van kernafval

Veel gemeenten hebben zich inmiddels uitgesproken tegen het opslaan van kernafal in de bodem van hun gemeente; het was mooi geweest wanneer Altena zich hierbij had aangesloten. Bij de raadsvergadering op 13 juli heeft de fractie hiertoe een motie ingediend. Helaas vond onze motie geen gehoor bij de andere fracties. Blij was ik wel met de steun van de wethouder die aangaf “de motie niet nodig te hebben om zorg te dragen voor de kwaliteit van de bodem in Altena”.

Voor Progressief Altena sluit hiermee het boek kernergie natuurlijk niet. De voordelen van grootschalige energieprojecten én zon op dak worden te weinig belicht. Vanwege de levensduur van 25 jaar bieden grootschalige projecten flexibiliteit en ruimte voor innovatie. Zo stelt TNO dat volledig circulaire zonnepanelen al op korte termijn haalbaar zijn én komen er steeds concretere adviezen voor maximale biodiversiteit in zonneweides. Een kerncentrale zet men neer en -zoals blijkt bij andere centrales- men gaat erg ver om deze centrales maar zo lang mogelijk draaiende te houden, naast de eerdergenoemde bezwaren. We blijven scherp op het thema ‘kernenergie’ en zullen met alle middelen die ons ten dienste staan blijven strijden voor een kernafval-vrij Altena!

Christian Alderliesten
Raadslid Progressief Altena

*Klimaatwetenschappers stellen dat de CO2-uitstoot in 10 jaar tijd fors zal moeten afnemen, om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Deze urgentie is onderstreept door de rechtszaken gevoerd door Urgenda en bekrachtigd door de Hoge Raad. Alle partijen zijn het erover eens dat een kerncentrale niet binnen 10 jaar gerealiseerd kan worden.

Onze motie

Voor
4
Tegen
24

Helaas houden de andere partijen deze optie wel open en is onze motie dus verworpen. We zijn wel blij met de uitspraken van de wethouder.