Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Klassieke tegenstelling

Gepubliceerd: 22 december 2021

In de laatste raadsvergadering vóór het kerstreces werden enkele klassieke tegenstellingen tussen de partijen blootgelegd. Het botste met name tussen Progressief Altena en de VVD.

Geschreven door

Kees de Waal raadsvergadering Altena College
Kees de Waal

Tegenprestatie

Zo was er het voorstel van de VVD om de verplichte tegenprestatie voor mensen in de bijstand uit te breiden. 

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om (onder voorwaarden) mensen met een bijstandsuitkering “onbetaalde maatschappelijk nuttige werkzaamheden” te laten verrichten als tegenprestatie voor hun uitkering. Voor sommigen kan dat positief werken; het is niet verkeerd om een duwtje in de rug te krijgen richting een maatschappelijk nuttige bijdrage, maar voor veel anderen verhoogt het alleen maar de stress van een toch al zorgelijk bestaan.

Het oorspronkelijke voorstel was om die verplichting in te vullen met 10 uur per week en maximaal een half jaar lang. Dat lijkt niet veel maar in de bijstand heb je daarnaast ook nog een aantal andere zorgen en verplichtingen, zoals solliciteren, een re-integratietraject volgen, wellicht een opleiding volgen en (niet te vergeten): proberen de eindjes aan elkaar te knopen.

De VVD heeft een heel ander beeld van mensen in de bijstand; zij moeten via de tegenprestatie “sociaal geactiveerd worden” en hen moet “regelmaat en ritme worden bijgebracht”. Meer onbetaald werk is volgens de VVD dus goed voor de bijstandsgerechtigde.
Daarom stelde de VVD voor om die verplichting te verhogen naar 16 uur per week en er een tweede periode van een half jaar aan vast te knopen.

Helaas waren alle andere partijen -behalve de CU en wij- het met hen eens. Onbegrijpelijk, want het is een slecht middel om mensen verder te helpen. Een re-integratietraject met goede begeleiding naar betaald en zinvol werk is veel belangrijker. 

Lage inkomens op de schopstoel

Als klap op de vuurpijl probeerde de VVD ook nog om € 50 te ontfutselen van mensen die vanwege hun lage inkomen kwijtschelding krijgen van hun lokale belastingen. Vorige maand is er namelijk een voorstel aangenomen waardoor àlle gezinnen € 50 terugkrijgen. (Een voorstel waar wij het overigens niet mee eens waren, omdat er op die manier veel geld wordt verdeeld onder mensen die het niet echt nodig hebben, maar dat terzijde.)

De uitwerking van dat voorstel komt erop neer dat die € 50 wordt verrekend op het aanslagbiljet èn dat mensen die geen aanslagbiljet krijgen vanwege de kwijtschelding, € 50 op hun rekening gestort krijgen. Dat bracht de VVD op het lumineuze idee dat mensen die geen belasting hoeven te betalen, daar ook geen korting op kunnen krijgen èn dus geen recht hebben op die € 50.

Gelukkig ging dat zelfs alle andere partijen te ver, waarna het voorstel schielijk werd ingetrokken.

Al met al is wel weer duidelijk geworden dat er nog veel werk aan de winkel is voor de progressieve krachten in Altena. De komende maanden zullen we duidelijk moeten maken dat het ook in Altena anders kan.

Maar eerst: fijne kerstdagen en alvast een gezond en voorspoedig 2022! 🎄

Namens de fractie,

Kees de Waal.

Deel dit artikel op: