Word lid of meld je aan voor onze nieuwsbrief, en steun ons!

Progressief Altena - Samen kom je verder

Wij zijn anders. Sociaal en duurzaam. Een partij voor vrije geesten.

HomeNieuws

Deel dit artikel:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Klimaatplan Werkendam
Gepubliceerd:

Maandagavond 26 januari stond de tussentijdse evaluatie van het Werkendamse klimaatplan op de agenda van de commissie grondgebied. Deze evaluatie roept bij Progressief Altena een dubbel gevoel op. Aan de ene kant gebeurt er veel. De gemeentelijke voorbeeldfunctie begint, weliswaar met de nodige vertraging, steeds meer vorm te krijgen. In 2015 zullen de zo vaak genoemde en al zo lang gemiste PV-panelen een plaats krijgen op ons gemeentehuis. In de dorpen zie je ook steeds meer PV-panelen verschijnen. Er wordt volop gebruik gemaakt van de stimuleringssubsidie voor energie beperkende maatregelen. In de streek nemen burgers steeds meer hun verantwoordelijkheid. De oprichting van Decap is daar een mooi voorbeeld van. De verenigingen Altenatuur en VMB hebben de handen ineen geslagen en zetten zich in om de weg naar een duurzaam Altena te versnellen. De gemeente Werkendam haakt gelukkig aan en is lid geworden van Decap. De gemeente wil collectieve burgerinitiatieven voor duurzame energiebronnen stimuleren. Wij steunen dit van harte en wat Progressief Altena betreft is er dan zelfs te praten over windmolens.

Het dubbele gevoel wordt veroorzaakt door het vooruitzicht dat de doelstelling van 10% duurzame energie in 2020 bij lange na niet gehaald lijkt te worden. Waar de evaluatie ons langzaam lijkt voor te bereiden op het niet halen van dit doel is het voor Progressief Altena veel te vroeg om ons daar bij neer te leggen. Als je geen gebruik wilt maken van windenergie zal het moeten komen van biomassa of zonne-energie. Nu de zonweide in Hank niet door lijkt te gaan biedt een gemeentelijke zonnecentrale nog een kans om de doelstelling van 10% duurzame energie te halen. In de evaluatie staat dat er kantekeningen zijn bij de ruimtelijke haalbaarheid van een dergelijke centrale. Vaak zijn dit soort opmerkingen een soort vooraankondiging dat het waarschijnlijk niet door gaat. Maar misschien bieden de gronden van fase twee van het regionale bedrijventerrein een mogelijkheid als daar vanwege de open schootsvelden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie geen industrie mag komen. Een mooie gedachte dat waar vroeger water ons tegen de oprukkende vijand moest beschermen zonnepanelen liggen die ons tegen de klimaatverandering, dus tegen het oprukkend water , beschermen.  Maar een zelfde resultaat kan ook behaald worden door een aantal kleinschaliger projecten. Ruimtelijk gezien zijn daar ook mogelijkheden voor. In de structuurvisie van het land van Heusden en Altena staat: Toepassen van duurzame energie is een kans voor de gemeenten. Bepaalde vormen van duurzame energie moeten mogelijk zijn. Daarbij wordt gedacht aan zonneweides en biomassacentrales. Over het algemeen kan gesteld worden dat PV-velden mogelijk zijn in het primair agrarisch gebied.

In de gemeente Werkendam moet de komende jaren veel gebouwd worden. Ieder kilowattuur dat bespaard kan worden of duurzaam opgewekt voorkomt de nodige maatregelen in de toekomst. De gemeente gaat een aantal brede scholen bouwen die minimaal zestig jaar mee moeten gaan. Het ligt dan toch voor de hand om dergelijke gebouwen 100% energieneutraal te maken. Ook daar gaat het om een voorbeeldfunctie. Het klimaatplan heet niet voor niets: goed voorbeeld doet goed volgen.

Zie ook

Klimaat

Ondersteunen van mensen bij isoleren van huizen
Groene dorpskernen

Zie ook

Mobiliteit

Verbeteren openbaar vervoer

Zie ook

Gezond

Atletiekbaan en PSV De Nieuwe Roef
Volkstuinen Rijswijk
Ieder kind kan op zwemles

Zie ook