Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Koud kunstje

Veel inwoners van Altena zijn blij dat het weer januari is. De maand december -wat een maand zou moeten zijn van bezinning en mooie tradities- is voor een deel weer verpest door vandalisme en onlusten.

Het begint met het in de fik steken van een kerstboom op een marktplein en het eindigt met het veelvuldig in actie komen van brandweer, politie en ME. Een aantal december-egoïsten denkt dat ze zich dan alles kunnen veroorloven en ze bedienen zich daarbij van het woord traditie; maar dat is een misvatting.

Geschreven door

Je kunt het traditie noemen om samen met de buren rond een vuurkorf het glas te heffen op het nieuwe jaar, maar het opstoken van met vuurwerk of autobanden gevulde sloopauto’s heeft niets met traditie te maken. Dat geldt natuurlijk net zo goed voor het afstoken van een kerstboom op een plein en het opstoken van afval midden op straat of op een speelterrein.

Het is in een democratisch land als Nederland helemaal niet moeilijk om rotzooi te schoppen. Onze open samenleving gaat uit van een zeker normbesef bij ons allen en is daarom kwetsbaar voor elementen die dat normbesef aan hun laars lappen, alleen voor hun eigen plezier. Hun opvatting dat ze op deze manier “winnen” van de overheid en de rest van de samenleving is daarom maar een armzalige gedachte. Stoken is daarom geen warme traditie maar slechts een koud kunstje.

Er zijn in Altena ook veel mensen met goede ideeën: ideeën die het in zich hebben om een èchte warme traditie te worden. Daar is moed voor nodig; niet alleen van de initiatiefnemers maar vooral van de aanhangers van koude kunstjes.

Namens de fractie,

Kees de Waal
Fractievoorzitter en raadslid Progressief Altena