Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Kwijtschelding lokale lasten

Een gemeente kan mensen met een beperkt inkomen ondersteunen, bijvoorbeeld door de lokale lasten (heffingen, e.d.) kwijt te schelden. In 2019 gebeurde dit al voor mensen die maximaal 100% van het bijstandsniveau verdienden.

Geschreven door

Met deze motie geldt die kwijtschelding vanaf 2020 ook voor mensen die moeten rondkomen van enkel een AOW. De motie is bijna unaniem aangenomen.

Onze motie

Voor
26
AltenaLokaal, CDA, ChristenUnie, Progressief Altena, SGP, BSA
Tegen
3
VVD

Gerelateerd nieuws