Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Lakmoesproef

We hebben als Progressief Altena de lakmoesproef goed doorstaan.  Zomaar met een hele nieuwe partij beginnen, kort voor de verkiezingen kan hachelijk zijn.  We hebben het toch aangedurft. We moesten wel! Het was de enige manier om onze ideeën krachtig en geloofwaardig neer te zetten.  Daarbij was het verwarrend voor veel mensen. Want waar was de vertrouwde PvdA gebleven?  Blijft het PvdA-gedachtengoed wel overeind binnen Progressief Altena?  En D66 stemmers en Groen-Links kiezers moesten er maar op vertrouwen, dat ook deze richtingen voldoende aan bod komen in de nieuwe partij. De SP-stemmers moesten ook erop durven vertrouwen dat ze gehoord worden in de nieuwe partij. Landelijk lag de PvdA gruwelijk onder vuur, omdat er zoveel concessies gedaan zijn om regeermacht te verwerven en te behouden. We moesten het vooral hebben van de groei van D66 en SP, die ook voor stemmen op Progressief Altena gezorgd zullen hebben. We mogen blij zijn dat we in Woudrichem een zetel erbij hebben gekregen en dat we ons in Werkendam en Aalburg staande hebben weten te houden. Het blijkt dus ook uit strategische overwegingen nodig te zijn geweest om elkaar vast te houden. Nu staan we voor de uitdaging om waar te maken wat we steeds geroepen hebben. Ik daag de stemmers uit om ons te volgen en te blijven oordelen of hun stem goed is gebruikt. Progressief Altena zal haar best doen, om inderdaad voort te gaan met rechtvaardige keuzen te maken, zeker op gebied van de op ons afkomende regeling van de zorgverlening, door een zo duurzaam en groen mogelijk beleid te voeren en krachtig voort te gaan met voorbereidingen om 1 efficiënt ingerichte gemeente Altena te bevorderen. Dat willen we doen, door de samenwerking te zoeken met de andere partijen en niet door elkaars verschillen te benadrukken. Samen komen we verder.

Jos Korthout, Progressief Altena Woudrichem