Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Lokale omroepen

Tijdens de raadsvergadering van 25 juni heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de keuze tussen de twee lokale omroeporganisaties. Met 20 tegen 10 stemmen werd besloten om RTV Altena met een positief advies voor te dragen aan het Commissariaat voor de Media.

Geschreven door

Als het Commissariaat het advies overneemt heeft de Aalburgse Omroep Stichting (Oké FM) nog de mogelijkheid om hiertegen bezwaar aan te tekenen.

Hieronder de inbreng van Progressief Altena bij het betreffende agendapunt:

Elke gemeente kan volgens de wet slechts één lokale omroep hebben, en dat is logisch. Een lokale omroep moet immers zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de gehele gemeenschap.
Daar kan toch geen verschil van mening over bestaan?

Die simpele vraag hadden beide omroepen in Altena zichzelf allang geleden ook moeten stellen.
Maar in plaats van zich gezamenlijk te richten op de identiteit en cultuur van Altena zijn ze zich bezig gaan houden met hun eigen identiteit en cultuur.
Lokale omroepen zijn aan wettelijke regels gebonden en worden voor een belangrijk deel gefinancierd met gemeenschapsgeld.

Het zijn geen verenigingen waar leden contributie betalen en de identiteit bepalen.
Lokale omroepen zijn er om diensten in het algemeen belang uit te voeren en hebben dus slechts een beperkt recht op eigen identiteit en cultuur.
Zij hebben niet voor niets een orgaan dat er op moet toezien dat juist de identiteit en cultuur van de lokale samenleving zo goed mogelijk wordt bewaakt.

Beide omroepen zeggen dat ze wel willen samenwerken of zelfs samengaan maar dan alleen onder het voorbehoud dat hun identiteit niet verloren gaat.
Een onmogelijke voorwaarde. Het geeft aan dat beide omroepen het belang van hun eigen identiteit schromelijk overschatten.
Om samen iets te bereiken hadden beide partijen hun eigen identiteit juist ondergeschikt moeten maken aan de identiteit van Altena.
Jammer dat dat niet gelukt is. Vooral voor het deel van de vrijwilligers voor wie deze soap in een kater gaat eindigen.

Het kan nog altijd goedkomen vz. Want ook nadat vanavond deze raad zijn opgedrongen keuze heeft gemaakt kan er alsnog iets moois ontstaan, maar alleen onder het voorbehoud dat ze beiden hun eigen identiteit in willen leveren voor de gezamenlijke identiteit van Altena.
De uiteindelijke winnaar zal dat in ieder geval moeten doen, want het overschatten van de eigen identiteit is wat ons betreft een garantie voor een kort bestaan als lokale omroep van Altena.
Vz. De weg hier naar toe heeft bij onze fractie niet geleid tot een overtuigende unanieme keuze. Ieder van ons zal daarom straks een stem uitbrengen op basis van een persoonlijke afweging.

PS: Na de discussie hebben twee leden van onze fractie voor RTV Altena gestemd en eveneens twee voor de Aalburgse Omroep Stichting.