Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Meer mensen profijt van inkomenstoeslag

Gepubliceerd: 17 december 2014

Op initiatief van Progressief Altena besloot de Werkendamse raad unaniem om de doelgroep voor de Individuele Inkomenstoeslag uit te breiden naar inkomens tot 120% van het minimum. In het oorspronkelijke voorstel werden de toeslagen alleen toegekend aan mensen die gedurende drie aaneengesloten jaren een inkomen hadden tot 110% van het minimum. Namens PA stelde Corine Verweij voor mensen met een inkomen tussen de 110 en 120% van het minimum in aanmerking te laten komen voor de helft van de bedragen die echte minima krijgen. Immers ook mensen met een inkomen dat jarenlang niet boven de 110 tot 120% van het minimum uitkomt hebben weinig tot geen financiële armslag. En door uit te gaan van de helft van de bedragen die de groep tot 110% van het minimum krijgt, wordt de armoedeval verzacht als mensen net iets meer gaan verdienen.

Het voorstel werd door de voltallige raad én het college van Werkendam gesteund.

Tegelijkertijd bracht Progressief Altena een amendement van soortgelijke strekking in in de raad van Woudrichem. Ook hierop kwam een akkoord.

Geweldig dat hiermee weer tegemoetgekomen wordt aan een kwetsbare groep in de samenleving. Daar blijft Progressief Altena voor gaan!

Deel dit artikel op: