Word lid of meld je aan voor onze nieuwsbrief, en steun ons!

Progressief Altena - Samen kom je verder

Wij zijn anders. Sociaal en duurzaam. Een partij voor vrije geesten.

HomeNieuws

Deel dit artikel:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Mestverwerker Meeuwen bedreigt gezondheid en ruimt overschot op van Oost-Brabant
Gepubliceerd:

Als de voortekenen niet bedriegen is Altena binnenkort in het bezit van een heuse mestverwerker. De gemeente Aalburg heeft aangegeven hier medewerking aan te willen verlenen. Ook de gemeenteraad staat (behalve Progressief Altena) positief tegenover dit plan.

Deze medewerking is opmerkelijk omdat de mestverwerker geen dienst gaat doen om een mestoverschot voor agrariërs uit de omgeving te verwerken (want dat is er niet), maar alleen om het overschot in Oost-Brabant op te lossen. Waarschijnlijk wordt straks mest uit de Peel aangevoerd om in Meeuwen te worden verwerkt. Misschien positief voor een transportbedrijf, maar niet voor het milieu en voor de gezondheid van omwonenden.

In Oss en dorpen in de Peel wordt heftig actie gevoerd tegen de komst van mestverwerkers omdat men daar op de hoogte is van de mogelijke risico’s en overlast die deze installaties met zich meebrengen. In Aalburg blijven deze gevolgen vooralsnog onderbelicht.

Het gaat dan over aspecten als verkeersveiligheid, geluidshinder, fijnstof, verspreiding van ziekteverwekkers, geurhinder, lozing van hormonen en antibiotica op oppervlaktewater, giftige stoffen, ontploffings- en brandgevaar. Ook bij goede voorzorgsmaatregelen leiden deze aspecten tot een cumulatie van gezondheidsrisico’s.

Ondertussen is ook de provincie Noord-Brabant een discussie gestart met burgers, natuurverenigingen en de Brabantse Milieu Federatie (BMF) om een nieuw mestbeleid te formuleren. Ook agrariërs en veevoerproducenten zijn vertegenwoordigd. Volgens de provincie is de druk op de omgeving te groot; gezondheidsrisico’s, overlast en aantasting van milieu, landschap en biodiversiteit spelen een rol.

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Kasteellaan 3’, gemeente Aalburg ligt tot 6 juli ter inzage op het gemeentehuis.

Natuurbeschermingsvereniging “Altenatuur” maakt als belanghebbende bezwaar tegen dit ontwerp en Progressief Altena staat daar volledig achter.

Een mestverwerker in het land van Heusden en Altena is volgens Progressief Altena overbodig en vanuit het voorzorgprincipe onacceptabel. Volksgezondheid en leefbaarheid mogen niet ondergeschikt worden gemaakt aan economische belangen.

Voor meer informatie kunt u bellen met raadslid Kees de Waal (06-53301335) of bestuurslid Herman van Krieken (06-21842052), deelnemer aan de provinciale mestdialoog.

Zie ook

Klimaat

Ondersteunen van mensen bij isoleren van huizen
Groene dorpskernen

Zie ook

Mobiliteit

Verbeteren openbaar vervoer

Zie ook

Gezond

Atletiekbaan en PSV De Nieuwe Roef
Volkstuinen Rijswijk
Ieder kind kan op zwemles

Zie ook