Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

MFC ‘Gemeentehuis wordt Huis van de Burger’

MFC

‘Gemeentehuis wordt Huis van de Burger’ zo staat te lezen in het coalitieakkoord waar naast het CDA en CU ook Progressief Altena Woudrichem in mei 2014 hun handtekeningen onder plaatsten. ‘In het huidige gemeentehuis worden een aantal maatschappelijke instanties onder één dak gehuisvest.’ De bedoeling: te komen tot vernieuwende, creatieve samenwerkingsvormen. Aanvankelijk was daarbij de gedachte dat een flink deel van de ambtenaren zou verhuizen naar een naastgelegen kantoorgebouw, het voormalige Rabobank kantoor. Dat bleek een brug te ver. De kosten die ermee gepaard gaan en de op handen zijnde herindeling maakten dat portefeuillehouder Renze Bergsma het dossier teruggaf aan de raad: ‘u bepaalt wat er gaat gebeuren.’

De gemeenteraad boog zich gezamenlijk over het voorstel en kwam al snel tot de conclusie dat van een verhuizing van ambtenaren geen sprake moest zijn. Door een andere inrichting met flexibele werkplekken kan ruimte worden bespaard.  Op die vrijgekomen plekken kun je huurders huisvesten en dat levert huurpenningen op.  Tot die huurders behoren Bibliotheek Altena en Vluchtelingenwerk Altena. Die laatste partij is overigens al een poosje huisgenoot, zij het in een wat krap jasje. Met de komst van de bieb wordt de raadszaal beter benut; als er niet wordt vergaderd of getrouwd is iedere bewoner welkom om in de boeken te sneupen. Verder wordt er ruimte gemaakt voor de medewerkers van welzijnsinstelling De Vleet. De activiteiten die De Vleet uitvoert vinden op verschillende locaties in de gemeente plaats, waaronder in het karakteristieke, doch aan achterstallig onderhoud onderhevig  pand De Veste aan de Hoogstraat.

Het aanvankelijke plan voorzag in huisvesting van Kinderopvang Woudrichem. Daar is in het nieuwe plan geen ruimte voor. De synergiegedachte van het MFC gaat daarmee niet verloren; je hoeft niet fysiek in één pand te huizen om tot samenwerking te komen. Niet alleen Kinderopvang Woudrichem zit dichtbij, ook kinderopvang Hoppas bevindt zich op steenworp afstand van het gemeentehuis. In de panden van de instellingen worden ook andere activiteiten verzorgd, zoals muziek- en theaterlessen.

Het motto van het MFC is: denk niet in benodigde meters, denk in medegebruik. Van ruimten, van apparatuur, van elkaars kennis en kunde. Terecht dat wethouder Bergsma hierbij aantekent dat de kosten voor de baten uitgaan. Willen we de synergiegedachte van het MFC tot volle bloei laten komen, dan kost dat ook wat. Om vervolgens niet alleen financiële, maar ook maatschappelijke meerwaarde op te leveren.

Paula Jorritsma