Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Minima en de WMO

De tijden zijn voorbij dat mensen met een beperking vanuit de WMO (of haar voorganger de Wvg) “alles” bekostigd krijgen wat zij nodig hebben om hun beperking “op te heffen”. Van lieverlee is de lijst met algemene (gebruikelijke) voorzieningen uitgebreid en zijn mensen voor realisatie van veel zaken op hun eigen portemonnee aangewezen. Voor menigeen zal dit mogelijk geen probleem zijn en is het ontbreken van bemoeienis door de gemeente waarschijnlijk alleen maar fijn. Waar Progressief Altena zich echter zorgen over maakt, is de groep mensen met een kleine beurs. Als je beperkt bent of raakt ontkom je er niet aan bepaalde maatregelen te treffen en zaken aan te schaffen. Het kan noodzakelijk zijn – na 20 jaar – de badkamer of de keuken te vervangen, een verhoogd toilet te plaatsen of een airco, elektrische fiets of tandem aan te schaffen. Voor minima kost dat al gauw veel meer dan ze op kunnen brengen. Volgens de beleidsregels WMO worden genoemde zaken echter van gemeentewege niet vergoed. Onduidelijk is of in dergelijke gevallen wel een beroep gedaan kan worden op de bijzondere bijstand en welke eventuele andere wegen open staan in het geval dat ook niet kan. Progressief Altena heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van Werkendam.