Word lid of meld je aan voor onze nieuwsbrief, en steun ons!
Progressief Altena - Samen kom je verder
Voor een sociaal, duurzaam en kansrijk Altena.

Deel dit artikel: 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Mogelijke milieuschade door kunstgras
Gepubliceerd:

Progressief Altena heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van Werkendam naar aanleiding van een uitzending van Zembla waarin de noodklok geluid werd over de wijze waarop in (heel) veel gemeenten sinds jaar en dag de kunstgrasvelden van zowel hockey, korfbal als voetbal worden aangelegd.
De ondergrond wordt in (haast) alle gevallen opgebouwd uit een laag lavasteen gemengd met gemalen autobanden. Deze laag wordt op de schone (zand)ondergrond aangebracht, waardoor de schadelijke stoffen uit deze toeslag direct uitlogen in de ondergrond en daarmee het grondwater. Zembla berichte dat er reeds op een aantal plaatsen saneringskosten gemaakt worden die zo’n 100.000 Euro per veld bedragen…
De gemeente Werkendam heeft reeds een aantal kunstgrasvelden aangelegd en staat op het punt om de resterende twee verenigingen (vv Dussense boys en vv Be-Ready) ook van een nieuw kunstgrasveld te voorzien. Progressief Altena, wil benadrukken dat het niet tegen de aanleg van de kunstgrasvelden is, maar ervoor wil waken dat ook hier een dergelijke toeslag gebruikt wordt in de ondergrond (met alle mogelijke milieuschade en saneringskosten van dien)!
Zoals gesteld in de Wet op de Bodembescherming (art 11.3) is het verboden om bewust de bodem te vervuilen en indien dat gedaan wordt, men verplicht is de rommel weer op te ruimen. Los van de milieuschade en de kosten, is er dan overigens tevens sprake van een zogenaamd economisch delict.

Progressief Altena vraagt de gemeente onderzoek te doen naar de opbouw van de ondergronden van de huidige kunstgrasvelden en doet een klemmende oproep de aanleg van de toekomstige velden in Dussen en Hank zodanig uit te voeren dat dergelijke risico’s uitgesloten zijn!

Logo Progressief Altena

Welkom

Welkom op de nieuwe website van Progressief Altena!

Onze website heeft een ander design gekregen. We hopen dat het snel vertrouwd zal zijn. Als je op- of aanmerkingen hebt, schroom niet om een e-mail te sturen naar het algemene e-mailadres.