Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Motie repareert beleid huisvesting arbeidsmigranten

Planten in een kas, beeld bij berichten arbeidsmigranten

Zonder diagnose geen medicijn toedienen”. Dat is de gemakkelijkste beeldspraak om het probleem te omschrijven waar Altena al sinds 2012 tegenaan loopt. In de gemeente Altena was het tot voor kort mogelijk om zonder tussenkomst van de gemeente (dus zonder vergunning) een eengezinswoning te “verkameren”. In de praktijk was dit voor uitzendbureaus en huisjesmelkers een bijzonder lucratieve manier om arbeidsmigranten te huisvesten.

Geschreven door

Deze situatie heeft zich in veel dorpen in Altena voorgedaan en in een aantal gevallen gezorgd voor schrijnende situaties. Bij de raadsvergadering van 3 juni jl. hebben twee inwoners, die al jarenlang gebukt gaan onder vele vormen van overlast, ingesproken over wat zij meemaken en hoe zij daarin geholpen worden door de gemeente… of eigenlijk juist niet. Het zijn letterlijk sprekende voorbeelden van wat er zich -buiten het zicht van de gemeente- in de kernen afspeelt.

Mensonterende omstandigheden

Met het vaststellen van de beleidsregels Huisvesting Arbeidsmigranten is het voor toekomstige situaties al niet meer mogelijk om zonder vergunning woningen op te splitsen en er vervolgens tot acht volwassenen in te huisvesten. Niet alleen voor de omgeving is deze vorm van wonen onwenselijk -de woningen zijn namelijk niet gebouwd voor dergelijke aantallen volwassenen- maar ook voor arbeidsmigranten kan dit zorgen voor mensonterende en onveilige woonomstandigheden.

Ook in het voorgestelde nieuwe beleid was hiervan een duidelijk voorbeeld te vinden. In een regel was opgenomen dat vier wildvreemde volwassenen voor maanden achter elkaar één slaapkamer zouden mogen delen. Progressief Altena heeft deze mogelijkheid met een aangenomen amendement uit het beleid weten te schrappen, maar het geeft aan onder welke omstandigheden sommige mensen gedwongen worden te leven.

Motie Progressief Altena aangenomen

Het vaststellen van nieuw beleid op de huisvesting van arbeidsmigranten was een belangrijke stap, waar Progressief Altena ook van harte haar handtekening onder zet. Maar tijdens deze vergadering hebben wij al aangekondigd dat er méér nodig was, juist voor de bestaande situatie in de kernen. Hierover doet dit nieuwe beleid immers geen enkele uitspraak.

Om ook het oude beleid aan te passen, hadden we een aanvullende motie voorbereid. Deze kon echter op onvoldoende steun rekenen, waarna we een aantal punten hebben aangepast. In de raadsvergadering van 9 juni hebben we de nieuwe motie ingebracht en deze is -zij het krap- met een meerderheid van stemmen (16 stemmen voor: AL, BSA, PA, SGP en 15 stemmen tegen: CDA, CU, VVD) aangenomen.

Goed huisvader’

In het kort moet de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen, optreden als ‘goed huisvader’ en onderzoeken waar de mogelijkheid tot kamerbewoning op dit moment is toegestaan. Vervolgens kan ook hier -vanwege een aanpassing van het handhavingsplan- actief de woonkwaliteit en leefbaarheid worden gehandhaafd.

Het was een zwaar debat, waarbij de wethouder de inventarisatie met klem ontraadde, maar gelukkig hebben we de meerderheid van de gemeenteraad ervan kunnen overtuigen dat dit de enige manier is om onwenselijke of problematische situaties in de kernen te kunnen aanpakken.

Progressief Altena houdt uiteraard scherp de uitvoering van deze motie in de gaten en is zeer benieuwd naar de resultaten van de eerste inspanningen. De uitkomsten van de inventarisatie zullen voor ons een belangrijk vertrekpunt zijn bij het vormgeven van het handhavingsbeleid dat speciaal voor dit probleem wordt opgesteld. Via deze weg kunnen we onwenselijke of problematische situaties in de kernen, voor alle betrokkenen, effectief aanpakken. Wordt vervolgd!

Christian Alderliesten
Fractie Progressief Altena

Onze motie

Voor
4
AltenaLokaal, Progressief Altena, SGP, BSA
Tegen
3
CDA, ChristenUnie, VVD