Word lid of meld je aan voor onze nieuwsbrief, en steun ons!
Progressief Altena - Samen kom je verder
Voor een sociaal, duurzaam en kansrijk Altena.

Onze verrichtingen

Hieronder vind je een overzicht van de moties, amendementen en schriftelijke vragen die de fractie heeft ingediend of soms mede heeft ingediend. Voor de leesbaarheid is er ook een korte uitleg over wat deze 3 instrumenten zijn.
Hieronder vind je een overzicht van de moties, amendementen en schriftelijke vragen die de fractie heeft ingediend of soms mede heeft ingediend.

Een gemeente heeft op vele vlakken een beleid. Bijvoorbeeld op het gebied van schuldhulpverlening, veiligheid, evenementen, etc. Dit beleid wordt regelmatig herzien. Als een gekozen politieke partij dan “kleine” aanpassingen wil in de tekst of uitvoer, kan een motie worden ingediend. Ook in bestaand beleid -dat op dat moment niet in z’n geheel door de Raad herzien wordt- kunnen veranderingen worden voorgesteld, met een “motie vreemd aan de orde”. Als een meerderheid van de zetels de motie aanvaard, zal het beleid door het College worden aangepast.

Uitzondering op deze “kleine” aanpassingen zijn de moties waarmee het functioneren van het College wordt beschreven. Voorbeelden zijn een motie van treurnis, motie van wantrouwen of een motie van lof.

Als een gekozen partij grote beleidswijzigingen in een voorstel wil, zal een amendement worden ingediend.

Met schriftelijke vragen kan een gekozen partij informatie of een mening vragen van het College. Ook op basis van die informatie/mening of de eigen politieke standpunten kan een gekozen partij een motie of amendement indienen. Ook kunnen schriftelijke vragen helpen bij één van de kerntaken van Raadsleden: het controleren van het beleid -en uitgaven- van de gemeente.

Logo Progressief Altena

Welkom

Welkom op de nieuwe website van Progressief Altena!

Onze website heeft een ander design gekregen. We hopen dat het snel vertrouwd zal zijn. Als je op- of aanmerkingen hebt, schroom niet om een e-mail te sturen naar het algemene e-mailadres.