Word lid of meld je aan voor onze nieuwsbrief, en steun ons!

Progressief Altena - Samen kom je verder

Wij zijn anders. Sociaal en duurzaam. Een partij voor vrije geesten.

Motie aangenomen

Deel Motie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Meer bekendheid en betere toegankelijkheid platform ‘Aan de slag’

Aan de slag (participatieplatform gem Altena)
Screenshot ‘Aan de Slag’

In 2020 is de gemeente gestart met het online platform ‘Aan de slag’. Dit is een “onafhankelijk, online platform voor inwoners, organisaties, bedrijven en gemeente Altena om ideeën uit te wisselen en met elkaar over een bepaald thema in gesprek te gaan.”. Tot het moment van schrijven zijn er helaas maar 2 bijdrages van inwoners, van in totaal 21.

Een online platform stond al in ons Verkiezingsprogramma van 2018 en is een van onze punten die we in het coalitieakkoord hebben ingebracht. Dit platform zien wij als een goede start. Maar dan moeten inwoners wel weten dat een dergelijk platform bestaat. En weten wat ze er mee kunnen doen. Daarnaast moet een open platform als ‘Aan de slag’ ook toegankelijk zijn.

Daarom hebben we deze motie ingediend en deze is unaniem aangenomen.

Nieuws

Zie ook

Klimaat

Ondersteunen van mensen bij isoleren van huizen
Groene dorpskernen

Zie ook

Mobiliteit

Verbeteren openbaar vervoer

Zie ook

Gezond

Atletiekbaan en PSV De Nieuwe Roef
Volkstuinen Rijswijk
Ieder kind kan op zwemles

Zie ook