Word lid of meld je aan voor onze nieuwsbrief, en steun ons!

Progressief Altena - Samen kom je verder

Wij zijn anders. Sociaal en duurzaam. Een partij voor vrije geesten.
Banner begroting 2021 - portemonnee

Schriftelijke vragen

Deel Schriftelijke vragen:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Verdeling energietoeslag

In december ’21 heeft het kabinet besloten om een eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen mogelijk te maken. Dit betreft huishoudens die 120% van het minimuminkomen krijgen of minder. Omdat de energieprijzen nog sterker zijn gestegen dan werd verwacht, is deze toeslag verhoogd van € 200,- naar € 800,-.

Vanwege de toezeggingen van minister Schouten kúnnen gemeenten al aan de slag met het uitkeren van deze energietoeslag. Met name de doelgroep die al bij de gemeente bekend is (bijvoorbeeld door een vrijstelling op de gemeentelijke belastingen) is makkelijk te benaderen, maar we hebben verschillende signalen gekregen dat de gemeente Altena op dit moment nog geen aanvragen kan verwerken. Dit is voor ons aanleiding voor onze schriftelijke vragen.

Antwoorden

In reactie op de vragen, licht het college het tijdspad toe. Mensen met een minimuminkomen, die bij de gemeente bekend zijn, ontvangen het bedrag eind april op hun rekening. Mensen met (maximaal 120% van) een minimuminkomen, maar die niet bij de gemeente bekend zijn, kunnen vanaf medio mei een aanvraag indienen.

Verdeling energietoeslag

  1. Betaalt de gemeente Altena iedereen die moet rondkomen van 120% van het sociaal minimum of minder vooruitlopend op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel de 800 euro energietoeslag?
  2. Wat gaat de gemeente eraan doen om zo snel mogelijk tot deze betaling over te gaan?
  3. Overweegt de gemeente in ieder geval naar de mensen die bij de gemeente bekend zijn in verband met een bijstandsuitkering of gebruik maken van een minimaregeling zo snel mogelijk automatisch de toeslag over te maken?
  4. Wat gaat de gemeente eraan doen ook de mensen die niet bij de gemeente bekend zijn, maar wel in aanmerking komen voor deze regeling, te benaderen?

Namens de fractie van Progressief Altena,

Marloes Hofstede

Zie ook

Klimaat

Ondersteunen van mensen bij isoleren van huizen
Groene dorpskernen

Zie ook

Mobiliteit

Verbeteren openbaar vervoer

Zie ook

Gezond

Atletiekbaan en PSV De Nieuwe Roef
Volkstuinen Rijswijk
Ieder kind kan op zwemles

Zie ook