Word lid of meld je aan voor onze nieuwsbrief, en steun ons!

Progressief Altena - Samen kom je verder

Wij zijn anders. Sociaal en duurzaam. Een partij voor vrije geesten.
Vervuiling Postweg en Hooge Maasdijk

Schriftelijke vragen

Deel Schriftelijke vragen:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Vragen over vervuiling Postweg en Hooge Maasdijk

Er zijn in gemeente Altena nog genoeg plekken die vervuild zijn, of waar de natuur verder versterkt kan -en moet- worden. Soms worden dergelijke plaatsen niet opgemerkt, omdat ze moeilijk te bereiken of verscholen zijn. Maar dat kan bij deze locaties aan de Postweg en Hooge Maasdijk niet het geval zijn, want ze liggen in het zichtveld van de vesting Woudrichem!

Omdat er met een lint voor vervuiling met asbest wordt gewaarschuwd, is het zaak om ook deze locatie goed in de gaten te houden. Is asbest op gronden van de gemeente überhaupt nog wel wenselijk? Zo niet, wanneer worden de werkzaamheden dan aangepakt?

Vervuiling en milieurisico’s rondom Vesting Woudrichem

  1. Is het college op de hoogte van de situatie op de voormalige gemeentelijke kwekerij aan de Postweg in Woudrichem, waar een lintafzetting de burger waarschuwt voor de aanwezige asbestvervuiling?
  2. Is het college het met Progressief Altena eens dat asbestvervuiling zoveel als mogelijk dient te worden voorkomen en dit, wanneer het op gemeentelijke gronden voorkomt, dit zo spoedig als mogelijk dient te worden opgeruimd?
  3. Is het college op de hoogte van de situatie op het terrein van de voormalige Fort-bouw aan de Hoge Maasdijk, waar zich tot op heden de verbrande resten van de opstallen aanwezig zijn en bij iedere regenbui de vervuiling van grond- en oppervlakte water toeneemt?
  4. Is het college bereid om de situatie op de voormalige kwekerij aan de Postweg zo spoedig als mogelijk veilig te maken zodat mens en natuur niet langer het gevaar loopt voor asbest- vergiftiging of anderszins schade loopt vanwege de daar ter plaatste aanwezige vervuiling.
  5. Is het college bereid om de eigenaren van de locatie aan de Hoge Maasdijk te sommeren de verbrande resten die nu nog op het terrein aanwezig zijn, te laten afvoeren zodat verdere schade aan het milieu wordt voorkomen?

Namens de fractie van Progressief Altena,

Christian Alderliesten

Nieuws

Zie ook

Klimaat

Ondersteunen van mensen bij isoleren van huizen
Groene dorpskernen

Zie ook

Mobiliteit

Verbeteren openbaar vervoer

Zie ook

Gezond

Atletiekbaan en PSV De Nieuwe Roef
Volkstuinen Rijswijk
Ieder kind kan op zwemles

Zie ook