Word lid of meld je aan voor onze nieuwsbrief, en steun ons!

Progressief Altena - Samen kom je verder

Wij zijn anders. Sociaal en duurzaam. Een partij voor vrije geesten.

Schriftelijke vragen

Deel Schriftelijke vragen:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Vestigingsbeleid kappers

Vrij recent hebben ondernemers met een kapperswinkel in Altena een brief gestuurd aan het college en de fracties. Hierin geven zij aan dat er een ongelijk speelveld is tussen kapperswinkels en thuiskappers (kappers die zonder een winkel hun diensten aanbieden). Ook het grote aantal kapperszaken in Altena wordt genoemd.

Al in de voormalige gemeente Werkendam zijn hierover afspraken gemaakt, maar die hebben nooit doorwerking gehad in de praktijk. Zonder in te willen grijpen in het bestaande aantal (thuis)kappers, hebben we schriftelijke vragen gesteld over de visie van het college. Al snel was de beantwoording binnen en antwoordde het college in lijn met onze vragen.

Vestigingsbeleid kappers

  1. Herkent het college de beschreven problematiek?
  2. Is het college van mening dat hier passend beleid op gemaakt dient te worden?
  3. Is het college bereid om hierover op korte termijn met ondernemers het gesprek aan te gaan?
  4. Is het college bereid om het betreffende nieuw te voeren vestigingsbeleid in het jaar 2022 ter goedkeuring voor te leggen aan de raad?

Namens de fractie van Progressief Altena,

Christian Alderliesten

Zie ook

Klimaat

Ondersteunen van mensen bij isoleren van huizen
Groene dorpskernen

Zie ook

Mobiliteit

Verbeteren openbaar vervoer

Zie ook

Gezond

Atletiekbaan en PSV De Nieuwe Roef
Volkstuinen Rijswijk
Ieder kind kan op zwemles

Zie ook