Word lid of meld je aan voor onze nieuwsbrief, en steun ons!

Progressief Altena - Samen kom je verder

Wij zijn anders. Sociaal en duurzaam. Een partij voor vrije geesten.
Honingbij bij gele bloemen, bannerfoto

Schriftelijke vragen

Deel Schriftelijke vragen:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Vragen over bijen in de Biesbosch (2)

In januari dit jaar hebben we schriftelijke vragen gesteld over de grote aantallen bijenkasten in de Biesbosch. In de onderbouwing van deze vragen, stelden we dat er concurrentie is tussen wilde bijen en honingbijen.

Het college antwoordde dat de bijenkasten én grote populaties honingbijen al bekend zijn én dat er al met diverse partijen gesprekken worden gevoerd. Maar, omdat het een landelijk discussiepunt is, deed de gemeente geen uitspraken over eventuele concurrentie tussen bijensoort.

In recent onderzoek worden deze uitspraken wel gedaan, waardoor wij opnieuw vragen hebben gesteld over dit onderwerp. Enerzijds om de voortgang bij te houden, anderzijds om de gemeente te vragen of haar mening over mogelijke concurrentie is gewijzigd. Als dit duidelijk in beeld is, is er namelijk meer basis om iets te zeggen over maximale aantallen honingbijen voor een sterke, natuurlijke balans.

Vragen over Bijen in de Biesbosch

  1. In uw beantwoording d.d. 16 februari geeft u aan bekend te zijn met dit probleem en samen met andere Biesboschgemeenten en de Nederlandse Bijenhouders Vereniging bezig te zijn met het in kaart brengen van aantallen en locaties van de bijenkasten. Heeft deze actie al gegevens opgeleverd en zo ja, welke?
  2. Heeft u kennisgenomen van het genoemde onderzoek?
  3. Heeft het onderzoek tot nieuwe inzichten geleid waar het gaat om de (voedsel)concurrentie tussen honingbijen en wilde bijen?
  4. Op welke termijn kunnen we een (al dan niet gezamenlijke) strategie verwachten ter bescherming van de wilde bijen en daarmee de biodiversiteit in de Biesbosch?

Namens de fractie van Progressief Altena,

Rieka Verbeek-Vos

Nieuws

Zie ook

Klimaat

Ondersteunen van mensen bij isoleren van huizen
Groene dorpskernen

Zie ook

Mobiliteit

Verbeteren openbaar vervoer

Zie ook

Gezond

Atletiekbaan en PSV De Nieuwe Roef
Volkstuinen Rijswijk
Ieder kind kan op zwemles

Zie ook