Word lid of meld je aan voor onze nieuwsbrief, en steun ons!

Progressief Altena - Samen kom je verder

Wij zijn anders. Sociaal en duurzaam. Een partij voor vrije geesten.
Foto van omgeving en grond Noordwaard

Schriftelijke vragen

Deel Schriftelijke vragen:

Vragen over gereinigde grond in de Noordwaard

Op 2 maart berichtte EenVandaag over vervuilde Thermisch Gereinigde Grond (TGG) in Bunschoten (provincie Utrecht). Door deze vervuiling zijn mogelijk kalveren dood geboren of kort na de geboorte overleden.

Bij de herinrichting van de Noordwaard is eenzelfde soort grond gebruikt, maar het is -voor ons- niet duidelijk of ook deze grond vervuild is. Is de grond bijvoorbeeld afkomstig van dezelfde verwerkingslocatie? Daarover hebben we vragen gesteld.

Thermisch gereinigde grond

 1. Is de in de Noordwaard gebruikte grond ook afkomstig van Afvalstoffen Terminal Moerdijk?
 2. Waar is in de Noordwaard thermisch gereinigde grond gebruikt?
 3. Is deze grond na gebruik nog onderzocht op verontreinigingen?
  Zo ja, wat is het resultaat van dit onderzoek?
  Zo nee, waarom is dit niet gebeurd?
 4. Vindt er onderzoek plaats naar uitspoeling naar oppervlakte- en grondwater?
  Zo ja, met welke regelmaat en wat zijn de resultaten?
  Zo nee, waarom niet?

Christian Alderliesten en Anne Nieuwenhuis
Progressief Altena

17 april 2021

Het college geeft aan dat er geen reden is om de in de Noordwaard gebruikte grond nader te onderzoeken. Progressief Altena deelt deze conclusie niet. Het college gaat nog uit van grond die volgens de regels is gereinigd.

Maar hoogstwaarschijnlijk gaat het om grond met verontreinigingen, zoals organische stoffen als benzeen, tolueen en PAK’s én bevat het hoge concentraties arseen en zware metalen. Als dit inderdaad het geval is, ligt uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater voor de hand. Wachten tot er zichtbare ecologische en landbouwkundige problemen optreden lijkt ons niet verstandig. Er moet gemonitord worden. Meten is weten.

Progressief Altena zet dus nog geen punt achter dit dossier. Er zijn nog te veel vraagtekens. Twee dagen na de antwoorden van het college worden wij gesterkt in onze mening door een artikel in het dagblad Trouw. De Noordwaard is één van tien locaties in Nederland waar op grote schaal gebruik gemaakt is van vermoedelijk verontreinigde thermisch gereinigde grond.

Op een kaartje in het artikel is aangegeven dat er gemonitord moet worden op milieurisico’s. Omdat dit al enige tijd bekend is lijkt het waarschijnlijk dat de verantwoordelijke instantie – in de Noordwaard is dit het waterschap – zich daar al mee bezig houdt of dit op korte termijn gaat doen.
Kortom: wordt vervolgd.

Namens de fractie van Progressief Altena,

Anne Nieuwenhuis

Nieuws

Zie ook

Klimaat

Ondersteunen van mensen bij isoleren van huizen
Groene dorpskernen

Zie ook

Mobiliteit

Verbeteren openbaar vervoer

Zie ook

Gezond

Atletiekbaan en PSV De Nieuwe Roef
Volkstuinen Rijswijk
Ieder kind kan op zwemles

Zie ook