Word lid of meld je aan voor onze nieuwsbrief, en steun ons!

Progressief Altena - Samen kom je verder

Wij zijn anders. Sociaal en duurzaam. Een partij voor vrije geesten.

Schriftelijke vragen

Deel Schriftelijke vragen:

Vragen over houtstook

Luchtvervuiling is ook in Altena een actueel en belangrijk onderwerp. Door fijnstof en andere vervuiling leven Nederlanders gemiddeld 9 maanden korter. Een nieuwe rekenmethode van het RIVM heeft aangetoond dat houtkachels voor 23% bijdragen aan de uitstoot van fijnstof.

Wat doet gemeente Altena al om onze gezondheid m.b.t. dit onderwerp te beschermen en hoe wil het College werken aan schonere lucht?

Vragen over houtstook

 1. Wat gebeurt er op het gebied van bewustmaking en voorlichting mbt luchtvervuiling en overlast als gevolg van houtstook?
 2. Zijn er mogelijkheden voor inwoners die overlast en/of gezondheidsschade ondervinden om daarvan melding te maken en zo ja; hoe worden die meldingen opgevolgd?
 3. Welke mogelijkheden ziet het college om de overlast van het stoken van hout via de nieuwe omgevingswet (omgevingsvisie en/of omgevingsplan) te beperken?
 4. Vorig jaar is het Schone Lucht Akkoord gesloten tussen de Rijksoverheid en een aantal provincies en gemeenten (waaronder Waalwijk, Heusden en Provincie Brabant). De ambitie van dit akkoord is om de gezondheidsschade de komende 10 jaar met 50% te verminderen. Ook in minder dichtbevolkte gebieden is een verbetering van de luchtkwaliteit en gezondheid mogelijk. Alle gemeenten zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit akkoord. Met dit akkoord komt veel kennis en ondersteuning beschikbaar op het gebied van een gezondere leefomgeving.
  Is het college voornemens om dit akkoord te ondertekenen en zo nee waarom niet?

Namens de fractie van Progressief Altena,

Kees de Waal

Hieronder vatten we de beantwoording van het college samen.

 1. Wat doet de gemeente al?
  Sinds 2020 is er een gemeentelijke campagne om meer bewustwording te creëren over verantwoord stoken. Vanwege corona heeft men ervoor moeten kiezen om de aandacht voor dit onderwerp meer te verspreiden. Ook heeft de GGD een speciale thema-pagina (tip).
 2. Kunnen mensen overlast melden?
  Mensen die overlast van houtstook ervaren kunnen dit melden bij de gemeente en/of de GGD. Beide zullen informatie geven; meldingen bij de gemeente kunnen ook worden opgevolgd door buurtbemiddeling.
 3. Welke mogelijkheden biedt de Omgevingswet?
  Vanaf 1 januari 2022 zal er een nieuw deel worden toegevoegd aan het ontwerp-Omgevingsplan voor Altena. Daarin staat “Houtstook mag niet leiden tot overlast bij buurtbewoners.”. Dit kan daarna verder worden uitgewerkt.
 4. Wil Altena het Schone Lucht-akkoord ondertekenen?
  Het akkoord kent veel afspraken. Al die gevolgen moeten zorgvuldig worden uitgezocht voordat er een advies kan worden gegeven. In het 4e kwartaal van 2021 zal het college hierop terug komen.

Nieuws

Zie ook

Klimaat

Ondersteunen van mensen bij isoleren van huizen
Groene dorpskernen

Zie ook

Mobiliteit

Verbeteren openbaar vervoer

Zie ook

Gezond

Atletiekbaan en PSV De Nieuwe Roef
Volkstuinen Rijswijk
Ieder kind kan op zwemles

Zie ook