Word lid of meld je aan voor onze nieuwsbrief, en steun ons!

Progressief Altena - Samen kom je verder

Wij zijn anders. Sociaal en duurzaam. Een partij voor vrije geesten.
Bomen - oude plataan in Hank

Schriftelijke vragen

Deel Schriftelijke vragen:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Vragen over onderhoud aan bomen:
onze groene monumenten 🌳

Wie over de daken van Hank zou hebben kunnen kijken, zag daar -tot voor kort- een oude plataan bovenuit pronken. De verbazing was groot toen deze boom werd omgezaagd. De plataan stond op particulier terrein en het onderhoud was niet te betalen.

Saillant detail is dat er onder de voormalige gemeente Werkendam afspraken zouden zijn geweest over het onderhoud. Volwassen bomen nemen meer CO2 op, dan 20 jonge aanplanten. Ook biedt hij meer verkoeling en ‘onderdak’ voor heel veel insecten en andere dieren. Daarom vinden wij dat we -in ons groene Altena- zuinig moeten zijn op de volwassen bomen in onze dorpskernen. We vragen het college o.a. naar de bereidheid om een bomenfonds op te richten.

“De longen van duurzaam Altena”

  1. Is het college, net als Progressief Altena, van mening dat een volwassen boom van onschatbare waarde is voor de leefbaarheid in de kern en de woonkwaliteit van de omgeving in het bijzonder?
  2. Is het college bereid het belang van (monumentaal) groen in onze woonomgeving binnen alle geledingen van de gemeentelijke organisatie onder de aandacht te brengen?
  3. Was de gemeente op de hoogte van het noodzakelijk periodiek onderhoud van de plataan in ’t Rietwerf?
  4. Klopt het dat de voormalige gemeente Werkendam het noodzakelijk periodiek onderhoud van de plataan voor haar rekening nam?
  5. Is het college het met Progressief Altena eens, dat dergelijke waardevolle bomen, zoveel mogelijk, voor de samenleving, de leefbaarheid èn onze gezamenlijke klimaatdoelstellingen behouden dienen te blijven?
  6. Is het college bereid om in het nieuw te ontwikkelen beleid een fonds op te nemen waardoor particuliere bomen die een duidelijke meerwaarde hebben in onze duurzaamheidsambities kunnen worden behouden?
  7. Is het college in de tussentijd bereid in het vervolg het gesprek aan te gaan met de eigenaar van een dergelijk groen monument en maatwerk te leveren bij het zoeken naar een oplossing?

Namens de fractie van Progressief Altena,

Christian Alderliesten

Nieuws

Zie ook

Klimaat

Ondersteunen van mensen bij isoleren van huizen
Groene dorpskernen

Zie ook

Mobiliteit

Verbeteren openbaar vervoer

Zie ook

Gezond

Atletiekbaan en PSV De Nieuwe Roef
Volkstuinen Rijswijk
Ieder kind kan op zwemles

Zie ook