Word lid of meld je aan voor onze nieuwsbrief, en steun ons!

Progressief Altena - Samen kom je verder

Wij zijn anders. Sociaal en duurzaam. Een partij voor vrije geesten.
Foto kinderen op school

Schriftelijke vragen

Deel Schriftelijke vragen:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Vragen over ventilatie in scholen

Al maanden luidt het dringende advies onder andere: “Vermijdt drukte”. Nadat ook de scholen enige tijd gesloten zijn geweest, kunnen kinderen nu met enkele maatregelen weer in groepen bij elkaar komen. Één van deze maatregelen is dat de ventilatie in schoolgebouwen op orde moet zijn.

Gezonde lucht en een gezond binnenklimaat zijn altijd belangrijk, maar ten tijde van corona des te meer. De eisen die worden gesteld aan ventilatie staan beschreven in het Bouwbesluit. Voor oude gebouwen gelden andere eisen dan bij moderne locaties, maar niet alle schoolgebouwen in Altena voldoen aan de normen die zijn gesteld. Minister Slob heeft afgesproken dat alle scholen vóór 1 oktober duidelijkheid moeten geven over of ze hieraan (kunnen) voldoen. Omdat we verrassingen willen voorkomen -én vanwege de zorgplicht van gemeenten- hebben we hierover schriftelijke vragen gesteld.

Ventilatie op scholen in Altena

  1. Kunt u ons berichten omtrent de stand van zaken mbt de ventilatie op scholen in Altena?
  2. Is er vanuit de gemeente of de GGD toezicht op naleving van de regels zoals die door het RIVM zijn opgelegd?
  3. Is er bij u informatie bekend over landelijke maatregelen ter verbetering van ventilatie op scholen? Zo ja, kunt u deze informatie met ons delen?
  4. Welke (formele) verantwoordelijkheden heeft de gemeente hierin?
  5. Bent u ook zonder formele verplichtingen bereid scholen te helpen bij eventuele problemen?
  6. Zijn er wellicht binnen Altena nog andere openbare gebouwen (gemeentehuizen, kinderdagopvang e.d.) welke mogelijk niet voldoen aan de regels vanuit het RIVM?

Namens de fractie van Progressief Altena,

Rieka Verbeek-Vos

Nieuws

Zie ook

Klimaat

Ondersteunen van mensen bij isoleren van huizen
Groene dorpskernen

Zie ook

Mobiliteit

Verbeteren openbaar vervoer

Zie ook

Gezond

Atletiekbaan en PSV De Nieuwe Roef
Volkstuinen Rijswijk
Ieder kind kan op zwemles

Zie ook