Word lid of meld je aan voor onze nieuwsbrief, en steun ons!
Progressief Altena - Samen kom je verder
Voor een sociaal, duurzaam en kansrijk Altena.
Waterkwaliteit
Schriftelijke vragen
Deel 
Schriftelijke vragen:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Waterkwaliteit Altena

In 2018 zijn er zorgen geuit over de waterkwaliteit in de toenmalige gemeente Woudrichem en specifiek bij hengelsportvereniging (HSV) Groot Woudrichem. In augustus 2019 zijn die zorgen herhaald. Progressief Altena heeft daarom nogmaals -nu in de gemeente Altena- vragen gesteld.

De zorgen blijken niet ongegrond. De waterkwaliteit staat onder druk door:

  • Het intensieve gebruik van fosfaten, nitraten en bestrijdingsmiddelen.
  • Riooloverstorten en andere bronnen.
  • De inlaat van water van buiten het gebied.
  • Verdwijnen van het natuurlijk karakter van wateren.
  • Het intensieve onderhoud ten behoeve van waterkwantiteit. (Maatregelen om de opslag en afvoer van water te bevorderen, zoals maaien van beekjes en aanleg van drainage.)

De verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteit ligt bij waterkwaliteitsbeheerders, maar ook o.a. rijksoverheid, gemeenten, LTO, gebruikers, eigenaren en erfpachters.

Een eenvoudige oplossing voor de bedreigingen is er echter niet. Eind 2020 zal een beleidsvisie oppervlaktewater aan de Raad worden voorgelegd. Dit onderwerp -waterkwaliteit- zal daarin ook worden opgenomen. Voor een aantal locaties worden al eerder tussentijdse maatregelen genomen of zal een onderzoek worden gestart.

Nieuws

22 september 2019
Lees verder
22 september 2019
Logo Progressief Altena

Welkom

Welkom op de nieuwe website van Progressief Altena!

Onze website heeft een ander design gekregen. We hopen dat het snel vertrouwd zal zijn. Als je op- of aanmerkingen hebt, schroom niet om een e-mail te sturen naar het algemene e-mailadres.