Word lid of meld je aan voor onze nieuwsbrief, en steun ons!

Progressief Altena - Samen kom je verder

Wij zijn anders. Sociaal en duurzaam. Een partij voor vrije geesten.
Waterkwaliteit

Schriftelijke vragen

Deel Schriftelijke vragen:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Vragen over waterkwaliteit Altena

In 2018 zijn er zorgen geuit over de waterkwaliteit in de toenmalige gemeente Woudrichem en specifiek bij hengelsportvereniging (HSV) Groot Woudrichem. In augustus 2019 zijn die zorgen herhaald. Progressief Altena heeft daarom nogmaals -nu in de gemeente Altena- vragen gesteld.

De zorgen blijken niet ongegrond. De waterkwaliteit staat onder druk door:

 • Het intensieve gebruik van fosfaten, nitraten en bestrijdingsmiddelen.
 • Riooloverstorten en andere bronnen.
 • De inlaat van water van buiten het gebied.
 • Verdwijnen van het natuurlijk karakter van wateren.
 • Het intensieve onderhoud ten behoeve van waterkwantiteit. (Maatregelen om de opslag en afvoer van water te bevorderen, zoals maaien van beekjes en aanleg van drainage.)

De verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteit ligt bij waterkwaliteitsbeheerders, maar ook o.a. rijksoverheid, gemeenten, LTO, gebruikers, eigenaren en erfpachters.

Een eenvoudige oplossing voor de bedreigingen is er echter niet. Eind 2020 zal een beleidsvisie oppervlaktewater aan de Raad worden voorgelegd. Dit onderwerp -waterkwaliteit- zal daarin ook worden opgenomen. Voor een aantal locaties worden al eerder tussentijdse maatregelen genomen of zal een onderzoek worden gestart.

Waterkwaliteit viswater in de gemeente Altena

 1. Heeft het toegezegde overleg in het najaar van 2018 plaatsgevonden? Zo ja, is het college bereid de uitkomsten hiervan te delen met de raad?
 2. Is het college bekend met het schrijven van de hengelsportvereniging HSV Groot Woudrichem d.d. 18 augustus 2019 aan uw college?
 3. Is het college op de hoogte van de noodkreet van de hengelsportvereniging in een artikel in het AD d.d. 18 september?
 4. Heeft het college inzicht in de kwaliteit van het oppervlaktewater en het viswater in de gehele gemeente Altena?
 5. Welke partijen zijn betrokken bij het beheren, het monitoren en waar nodig verbeteren van deze kwaliteit?
 6. Is er zicht op hoe deze partijen hun verantwoordelijkheid invullen? Kunt u deze schetsen?
 7. Is het college bereid om met de hengelsportverenigingen in de gemeente Altena in gesprek te gaan over hoe en in hoeverre de gemeente kan bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de oppervlaktewateren?
 8. En zo ja, op welke termijn kan dit gesprek plaatsvinden?
 9. Kunt u aangeven op welke termijn de beleidsvisie oppervlaktewater gedeeld wordt?

Namens de fractie van Progressief Altena,

Anne-Wil Maris

Nieuws

Zie ook

Klimaat

Ondersteunen van mensen bij isoleren van huizen
Groene dorpskernen

Zie ook

Mobiliteit

Verbeteren openbaar vervoer

Zie ook

Gezond

Atletiekbaan en PSV De Nieuwe Roef
Volkstuinen Rijswijk
Ieder kind kan op zwemles

Zie ook