Nieuws

Wij geven graag een inkijkje in de onderwerpen waarmee we ons bezig houden. Hieronder vind je berichten over onze ervaringen en aankondigingen. Abonneer je op de RSS-feed als je automatisch op de hoogte gehouden wilt worden.
Wij geven graag een inkijkje in de onderwerpen waarmee we ons bezig houden. Lees hier onze berichten en aankondigingen.
  • Berichten per pagina

  • Herstel
18 januari 2022

Op 1 februari is de laatste raadsvergadering voor Paula Jorritsma als wethouder in Altena. Na breed overleg binnen de partij èn met de coalitie heeft Progressief Altena besloten om voor de resterende bestuursperiode geen vervanging aan te stellen.

22 december 2021

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het kerstreces werden de klassieke tegenstellingen duidelijk en botste het soms tussen partijen. Zo ook tussen Progressief Altena en de VVD. Het werd duidelijk dat er heel verschillend wordt gedacht over de benadering van mensen met een laag inkomen.

22 december 2021

Oorlog werkt generaties lang door. Daarom is het belangrijk om samen de verhalen te vertellen en te delen, zonder oordeel en met respect.

Deze verhalen worden op interactieve wijze verteld door het Oorlogsmuseum Veen; tijdens rondritten en met behulp van hun collectie.

15 november 2021

Begroting

Bijna raadsbreed is men ervan overtuigd dat ook Altena vooruit moet met duurzaamheid. Daarom wil Progressief Altena verduurzaming zo makkelijk mogelijk maken voor de inwoners én zeker de meest-kwetsbare mensen in de samenleving.

14 november 2021

Begroting

Een motie van ChristenUnie en Progressief Altena, waarin we oproepen tot meer inclusie in gemeente Altena, is aangenomen. Eén op de vijf Nederlanders heeft een of meer beperkingen. Wat dat voor hen betekent, wordt aan de voorkant soms nog onvoldoende meegenomen.

14 november 2021

Begroting

Mensen die al een kwijtschelding hebben voor gemeentelijke heffingen (dus maximaal op bijstandsniveau) zullen niet meeprofiteren van de eenmalige € 50,- korting voor huishoudens. Deze én andere keuzes van de raad zorgen voor een nare bijsmaak.

12 november 2021

Begroting

Ook als het gaat om woningbouw, is het belangrijk om mee te denken met plannen van inwoners. Dit is ook onderdeel van een nieuwe werkwijze (de Omgevingswet), maar komt nog niet echt van de grond.

18 oktober 2021

Sinds de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober is onze top 10 van de kieslijst definitief bekend. In de bericht stellen we ons aan je voor: iedere week worden 2 introducties aan de lijst toegevoegd.

1 / 2812Laatste