Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Online portal

Vanaf de eerste dag van gemeente Altena is onze belangrijkste insteek: “van buiten naar binnen werken”. Oftewel: we willen weten wat er in de maatschappij speelt en burgers uitnodigen om met initiatieven te komen. Indien nodig en mogelijk kijkt de gemeente samen met andere partijen of -en hoe- ze die initiatieven kan ondersteunen.

Geschreven door

Een belangrijk instrument om in de huidige tijd bereikbaar te zijn, is een online platform. Zo’n platform kan mensen en ideeën samen brengen of helpen om met bv. de gemeente in contact te komen. Om de mogelijkheden en eisen nog verder uit te werken hebben we in deze motie gevraagd om plannen voor dit platform te ontwikkelen. Met 17 stemmen voor en 13 stemmen tegen is de motie aangenomen.

Heeft u ideeën over dit onderwerp? Laat het ons weten!

Onze motie

Voor
17
AltenaLokaal, ChristenUnie, Progressief Altena, VVD, BSA
Tegen
13
CDA, SGP