Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Op de bres voor SOJO

SOJO Hank heeft met onmiddellijke ingang alle activiteiten gecanceld. De kinderen van Hank kunnen geen paaseieren gaan zoeken en het timmerdorp wordt niet georganiseerd. Eind februari stelde Progressief Altena al vragen aan het college van B&W over hun besluit de subsidie voor SOJO Hank per 2017 te beëindigen. Die vragen en onze zorgen hebben er helaas niet toe geleid dat B&W hun besluit wilden heroverwegen. Met genoemde rigoureuze stap van het bijna 40-jarige  SOJO tot gevolg. Dat kan en mag natuurlijk niet! Progressief Altena heeft daarom verzocht om agendering van SOJO in de raadsvergadering van komende dinsdag (22/3). Behandeling van dit onderwerp zal wat PA betreft leiden tot een motie die SOJO van subsidie garandeert. Hopelijk is het nog niet te laat en zijn de vrijwilligers van SOJO bereid de draad weer op te pakken. Anders is het niet alleen een groot verlies voor Hank, maar ook een verlies van maatschappelijk kapitaal. Op vrijwilligers kun je niet zuinig genoeg zijn!