Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Met omwonenden op pad voor nieuwe Aldi

Gepubliceerd: 3 juli 2020

Op 28 april sprak de heer Visser (inwoner Werkendam) de gemeenteraad toe over de plannen rondom de verplaatsing van de Aldi in Werkendam. Daarbij nodigde hij de raadsleden uit om de situatie ter plekke samen te bekijken. En zo gezegd, zo gedaan. Afgelopen week ging de fractie van Progressief Altena op een mooie zomerse avond samen met de heren Visser, De Peuter en Achterberg op stap om drie verschillende locaties te bekijken.

Geschreven door

Anne Wil Maris
Anne-Wil Maris

In 2018 gaf het college van de voormalige gemeente Werkendam de Aldi toestemming om te verplaatsen. De vraag is nu naar welke plek? En hoe zit het met de omgevingsdialoog en aantasting van woonbeleving? Wat zijn de wensen en mogelijkheden van de Aldi? 

Werkina

In het principebesluit van het college wordt voorgesteld om de supermarkt te verplaatsen naar het grasveld aan de Werkina. Bewoners en omwonenden van de Werkina en Graaf van Hornelaan zijn het niet eens met dit idee. 

Rondom de Werkina zijn al erg veel activiteiten die veelal dienen voor het hebben van plezier van jong en oud. Volgens het geldende bestemmingsplan is de beoogde plaats bestemd als openbaar groen. Ook de goede toegankelijkheid en verkeersveiligheid zouden kunnen worden aangetast, vanwege het extra vrachtverkeer tijdens de bouw en daarna bevoorrading. Dit is zeker iets om extra aandacht voor te hebben, omdat jaarlijks veel jonge fietsers dit gebied bezoeken.

Ook werden de inwoners verrast door de omgevingsdialoog. In hun ogen was eerder sprake van een omgevingsdictaat. Dit beeld wordt door de wethouder bevestigd: het college heeft de inwoners pas geïnformeerd toen het principebesluit was genomen. Dat is toch een gemiste kans.

Andere locaties

Nabij Kozakkenboys aan de Lange Wiep is een mogelijk alternatief en een eindje verderop ligt het terrein van de ijsbaan. Hier is een nieuwe uitbreiding van de kern Werkendam gepland. Ook kwam in de Raad nog een nieuwe mogelijke vestigingslocatie naar voren: aan de rotonde bij de ingang van Werkendam.

De Aldi heeft aangegeven vooral op zoek te zijn naar een nieuwe toplocatie voor hun winkel, zowel voor hen, hun klanten als de omgeving. Hierbij geldt dat alle voorstellen voor- en nadelen hebben. 

Het vervolg

De keuze van het college voor de Werkina is slechts een voorlopige, gebaseerd op een ruimtelijke en planologische studie van de gemeente. De reacties van de inwoners en de vragen in de Raad zullen worden meegenomen in een verdieping van het onderzoek en een nader voorstel van de kant van het college. Progressief Altena zet zich in voor een goede omgevingsdialoog, zodat er dan uiteindelijk een gedragen en dus goede plek voor de nieuwe Aldi komt. Daar zijn we nu mee begonnen.

Beste heren, heel erg bedankt voor de uitnodiging en de toelichting. Wordt vervolgd!

Anne-Wil Maris
Fractie Progressief Altena

Deel dit artikel op: