Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Op PAd voor de Participatiepenning in Sleeuwijk

De zon staat laag en haar licht valt op de oeroude platanen op de hof. We wanen ons in Frankrijk als we door de poort de Jeu de boule plaats betreden. Wat een sfeer! Het ziet er schitterend, warm en verzorgd uit. Christian Alderliesten (raadslid in Werkendam), Fenneke Snippe en Maarten de Winter van Progressief Altena gaan op deze zonnige herfstdag in november op bezoek bij ‘’Jeu de Boules Altena’’ in Sleeuwijk. De aanleiding: Het uitreiken van een participatiepenning en een gesprek over wat de vereniging maatschappelijk betekent. Daar is wel reden voor vinden wij.

We schudden de handen van Hans van ’t Hoff, José Boone, Rien van Kinderen, Hans Magielse en Hennie Mandemakers. Samen met Kees van der Schilt en Hans Schoenmaker vormen zij het bestuur. Deze laatste twee zijn er vandaag niet. Het is een hartelijk welkom. Aandacht maakt alles mooier.

Hoe is het zo gekomen?

O.a. Christian Alderliesten en Maarten de Winter op bezoek in Sleeuwijk

“Wim Griffioen was lid van de Jeu de Boules vereniging in Gorinchem. In Altena was er geen vereniging. Maar hij was het zat iedere keer de brug over te gaan. In 2005 heeft hij samen met José de belangstelling voor een vereniging in Altena onderzocht met een advertentie in de krant”, vertelt Hans. “Daar kwamen veel en leuke reacties op”, vult Hennie aan. “We hebben toen samen een bijeenkomst georganiseerd in de Korenaar en daar vormde zich het bestuur en begon de zoektocht naar een geschikte locatie.” Na enige omzwervingen werd gekozen voor een uithoek van Zwembad Bijtelskil in Sleeuwijk. “Het stond toen nog vol met struikgewas en bomen en een oude opslag van het zwembad”, vertelt Hans. Wat een transformatie heeft hier plaatsgehad!

Wat maakt het mooi?

“De gezelligheid, de sociale contacten en in beweging zijn in de buitenlucht, maar ook de mogelijkheid tot meedoen.”, vertelt Hans. “We zijn met zo’n 80 leden en we doen het samen. Zo houden we elkaar actief en betrokken.” “We kunnen ook helemaal opgaan in het spel hoor”, vertelt Hennie. “Het is een leuk en een tikkie verslavend spelletje. Op zaterdagen is het hier echt druk en dan willen we ook echt winnen.” Rien fronst zijn wenkbrauwen. “Jij natuurlijk niet, Rien”, vult Hans aan. Er wordt gelachen.

Wat is de succesformule?

“We hebben alles zo ingericht dat iedereen mee kan doen. Voorafgaand aan de wedstrijden worden alle labels met de namen van de aanwezige leden op tafel gelegd en geschud en van daaruit ontstaan er elke keer andere teams”, legt Hans uit. “Doordat er nooit de zelfde groepjes worden gevormd, leer je andere mensen kennen en kunnen nieuwkomers makkelijk aanhaken.” Ook een luisterend oor bieden en belangstelling en medeleven tonen naar elkaar, zijn belangrijke waarden binnen de vereniging. Door het laagdrempelig te houden groeit de kracht van samen uit tot saamhorigheid. Er worden verhalen vertelt over hoe betrokken veel leden zijn.

We zien een AED aan de muur hangen en wijzen erop. “Er is altijd iemand aanwezig die in het bezit is van EHBO diploma’s. 4 december aanstaande ontvangen weer enkele nieuwe eden zo’n diploma. Die AED hangt daar al jaren, en ik hoop dat ie nooit wordt gebruikt, maar we zijn overal op voorbereid” vertelt Hans. Wat is de leeftijdsopbouw, willen we weten. “Het is een spel voor jong en oud, maar we zijn er vooral voor ouderen. We willen er ook voor ouderen zijn, maar alle leeftijden zijn natuurlijk welkom. We vinden het fijn jongere generaties te trekken en te verbinden met de oudere generaties.”

Hoe dementievriendelijk is de vereniging?

Door de betrokkenheid van de leden binnen de vereniging kunnen vroege symptomen van dementie worden gesignaleerd. Er ontstaan rondom een persoon met dementie een groepje leden die er voor zorgen dat ook zij mee kunnen draaien.
Ook mensen die door fysieke of psychische aspecten in een isolement zouden raken, vinden bij de vereniging een plek om actief mee te kunnen doen. Hun bijdrage en inzet biedt een zinvolle invulling in het dagelijks leven. Een waardevolle wisselwerking.

Wat hebben jullie nodig van de gemeente?

“Vooral een dienstbare houding. Aandacht voor (kleine) verenigingen, luisterend oor bieden en mensen serieus te nemen.” Dat ondersteunen wij graag. Een jeu de Boule club is geen wereldnieuws, maar daarom nog niet onbelangrijk. Heb je ook meer praktische wensen, vraag Christian Alderliesten? “Ja. Zeker in de zomer tijdens wedstrijddagen zorgt gebrek aan parkeer mogelijkheden voor drukte en overlast voor omwonenden. Er ontstaan dan gemakkelijk onveilige verkeerssituaties voor kinderen die naar en van het zwembad komen. We verwachten van de gemeente dat zij daarop inspeelt met voldoende parkeerplaatsen.” Daar wil Christian vragen over stellen. “Verder zou niet alleen voor ons, maar voor alle kleine verenigingen een aanspreekpunt fijn zijn. Om ondersteuning bij bijvoorbeeld het aanvragen van subsidies te kunnen bieden, voor het oplossen van eventuele incidenten en met ondersteuning van verenigingen met cursussen/workshops voor het bestuur”.

We sluiten het bezoek af met het gooien van een balletje. De ervaring van Hans, Hennie en Hans spat eraf als ze ons begeleiden bij het spel. Als Christian het ‘buutje’ eruit gooit moeten we opnieuw beginnen. “Krijg ik nu geen punten?’ vraagt Christian verbaasd. Inderdaad, er is nog zoveel te leren!

Website: www.jdbaltena.nl

Maarten de Winter, Christian Alderliesten, Fenneke Snippe