Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Het Goede Gebaar aan de medemens

Recent organiseerde Progressief Altena een discussie avond over de Rechtse Golf die ons land heeft overspoed. Wat hebben we te leren als Progressief Altena van deze uitslag? Hieronder tref je de bijdrage van Roel van der Poort (voorzitter Progressief Altena) aan.

Geschreven door

Als Progressief Altena hebben we ambities en idealen. Ons politiek profiel wordt enkel scherp als met elkaar in gesprek gaan en de discussie zoeken. Zolang het respectvol blijft, is alles toegestaan in debat. We moeten scherp hebben waar we zelf staan zodat we ook helder het gesprek kunnen voeren met onze politieke opponenten. Het voeren van “het debat” is de essentiële zuurstof in ons politieke Progressief Altena lichaam.

Bij de laatste Tweede Kamer verkiezingen scoorde de PVV bijna 30% en de NSC scoorde bijna 13%. Onze moederpartijen die samen Progressief Altena vormen hadden tezamen niet meer dan 8.8% van de stemmen behaald.

Bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 scoorden we als Progressief Altena sterk met 14.1% en wisten onze score daarmee zelfs met 1.5% te verbeteren en de schaduw van de vijfde raadszetel voor Progressief Altena was zichtbaar. Als bestuur hebben voor 2026 met nadruk de ambitie om voor die vijfde zetel te gaan. Het is maar dat u het weet😊   

De olifant in de kamer vanavond is natuurlijk of het ten principale erg is dat de PVV zo goed gescoord heeft? We zijn het politiek-inhoudelijk volledig oneens, maar mijn standpunt is wel dat de kiezer heeft gesproken en wij moeten dat respecteren. De kiezer heeft altijd gelijk! De uitkomst bevalt ons niet. Het beleid waar de PVV en NSC voor staan bevalt ons helemaal niet en is ook niet goed voor Altena en is niet goed voor Nederland. De mening van de kiezer is het hoogste dat telt. Ook nu! Winstwaarschuwing moet natuurlijk wel zijn dat Altena geen eiland in Europa is. Wat in Altena is gebeurd is overal in het land gebeurd.

De uitslag respecteren betekent niet dat je niet mag analyseren hoe dat zo gekomen is. Dat betekent ook niet dat je niet mag of moet zelfs nadenken wat dit voor ons als Progressieve politiek betekent? Zijn er zaken die wij beter hadden kunnen doen?

Ter voorbereiding op mijn introductie in het debat herlas ik “prohets of deceit” (door Leo Löwenthal) In mijn ogen een belangrijk werk in het verklaren van het succes van rechtse partijen. Zijn stelling is dat rechtse partijen gedijen bij reële maatschappelijke onvrede. In de moderne samenleving zijn traditionele gezagsdragers (dominee, pastor, leraar) hun gezag kwijt. De corona periode heeft onze samenleving ontwricht en wij gaan gewoon verder alsof er weinig is veranderd. Burgers mogen zelf bepalen hoe ze willen leven. Die vrijheid is mooi, maar brengt ook onzekerheid, onveiligheid en eenzaamheid. Op wie kun je terugvallen als je ontslagen wordt, je familie ver weg woont en je er alleen voorstaat! Als je het gevoel hebt overgeleverd te zijn aan de macht van hebzuchtige concerns, financiële instelling en een onbarmhartige bureaucratische overheid. De toeslagenaffaire en de situatie in Groningen staat ons allemaal helder op het netvlies. Dit onbehagen, dit gevoel van machteloosheid is een goede voedingsbodem voor rechtse retoriek. Rechtse retoriek wordt vaak gecombineerd met een zondebok. Vluchtelingen nu, Joden vroeger en nu worden vaak als zondebok gebruikt.

Mijn overtuiging is dat de reële maatschappelijke onvrede van dit moment zich vertaalt in kiezersgunst voor rechtse partijen. Overvolle asielzoekerscentra, de vastgelopen huizenmarkt, de boze boeren en veel meer. Ook lokaal hebben we onze moeilijke dossiers zoals de vergunning voor huisvesting in Andel voor arbeidsmigranten. Terecht of onterecht maar het gevoel is daar dat de overheid er niet in voldoende mate is voor de burger en dat ook de noden van de burger niet die aandacht krijgen die ze verdienen. De communicatiemogelijkheden zijn groter dan ooit tevoren, maar het gesprek komt maar moeilijk tot stand.

Recent bezocht in een publiek interview met de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter in de stadschouwburg in Eindhoven. Dirk de Wachter heeft een bewogen periode achter de rug in zijn eigen leven en heeft een boek geschreven over het thema wat helpt als je de misère zit. Ik was geïnspireerd door zijn bijdrage. Zijn stelling is: We worden mens in de ogen van de ander. Geluk ontstaat door aardigheid, door het kleine goede gebaar, aan de medemens. Geven is minimaal net zo goed voor de gever als voor de ontvanger.

Mijn ambitie, mijn wens als voorzitter voor Progressief Altena is dat wij de politieke partij zijn die midden in de samenleving staat. Dat wij in gesprek zijn met de inwoners van onze gemeente. We moeten misschien denken aan manieren hoe dat de organiseren maar het is ontzettend belangrijk.

Mijn ambitie als voorzitter voor Progressief Altena is ook dat wij zorgen dat beleid mogelijk is dat werkt voor de bewoners van onze mooie gemeente. Ik ben trots op onze maatregel van de Groene Pas. Ik denk dat dit een perfecte inkomens en milieumaatregel is. Ook de economische raad die recent geïnstalleerd is vind ik een mooi mechanisme om onze economische politiek om meer eigentijdse leest te schoeien. Ook de ontwikkelingen op het gebied van Altena als inclusieve samenleving vind ik zeer bemoedigend.

Mijn ambitie als voorzitter is ook om niet zalvend te zijn. Er zijn thema’s die spanningen geven, ook in Altena, zoals woonruimte voor arbeidsmigranten. Ik hoop dat de economische adviesraad een nieuw economisch perspectief kan ontwikkelen voor onze gemeente. Hoogwaardige arbeid in onze gemeente is verkiezen boven het werk dat veel arbeidsmigranten verrichten.

Rechtse partijen hebben veel gewonnen bij de Tweede Kamer verkiezingen en het beleid dat zij mogelijkerwijs landelijk gaan voeren is niet goed. Maar er is geen reden om het vertrouwen in de democratie op te zeggen. Met democratie is het denk ik net als met de liefde. Als je niet investeert in de liefde is eigenlijk een eerste stap uit de relatie. Als je niet investeert in de democratie, niet in de dialoog gaat met onze inwoners, in beleidsinitiatieven die werken voor onze inwoners op het gebied van de woningmarkt, de nieuwe hoogwaardige economie, dan ben je eigenlijk aan het uitstappen bij de democratie. Dat wil ik niet. Daarvoor is de democratie te waardevol. Samen met jullie willen we investeren in de relatie met onze bewoners, nog beter zichtbaar zijn en begrijpen wat hun kan helpen in het leven in onze mooie gemeente.

Voor het overige zijn de spelregels eenvoudig wat mij betreft: niet demoniseren, als zij voorstellen hebben die goed zijn kunnen we ze steunen. Samen zitting nemen in het College of in de landelijke regering lijkt mij uit den boze. Nooit doen.

Tot slot hebben we ook reden genoeg om trots te zijn op Progressief Altena. Het politieke landschap versplinterd. In Altena laten we zien dat als progressieve krachten de handen in een slaan dat we een vuist kunnen maken. Dat we relevant genoeg zijn om deel uit te maken van de macht en dingen ten goede te keren. Dit is de les die ik zou willen meegeven aan onze moederorganisaties. Spring over je schaduw heen en zorg voor vernieuwing opdat wij kunnen zorgen voor het land, voor onze gemeente voor alle mensen. We hebben succes wat we kunnen laten zien. Dat is ook de reden dat ik een trotse voorzitter van Progressief Altena ben.