Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Opvang asielzoekers in Werkendam.

Gepubliceerd: 1 oktober 2015

In januari heeft Progressief Altena aangegeven dat wij vinden dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen voor de opvang van asielzoekers. Het resultaat van ons voorstel was dat het college in gesprek zou gaan met het COA om de mogelijkheden in kaart te brengen. Vervolgens bleef het lang stil. In de regionale pers verschenen berichten dat de gemeente Werkendam niets deed. Dus hoog tijd voor Progressief Altena om dit onderwerp opnieuw op de agenda te zetten.

Deze bespreking heeft 23 september plaatsgevonden. Er was gelukkig wel het nodige gebeurd. Het resultaat van het overleg met het COA heeft geleid tot een verzoek aan Werkendam om 600 asielzoekers te huisvesten. Om welk plaats het gaat werd niet meegedeeld.

Progressief Altena heeft in januari al aangegeven dat het wat ons betreft om een niet te groot centrum moet gaan. Daarbij denken wij eerder aan 300 dan aan 600 asielzoekers.

In het Trouw van zaterdag 19 september stond  dat steeds meer gemeenten en ook VluchtelingenWerk Nederland pleiten voor  kleinschalige opvang. Het getal van 300 wordt een aantal keren genoemd. Ook door Progressief Altena wethouder Paula Jorritsma. Zij  geeft in het artikel aan dat Woudrichem zoekt naar een tweede locatie om 300 asielzoekers op te nemen. Zij zegt verder in het artikel: Veel mensen op één plek geeft spanning in een kleine gemeenschap. Kleinschalige opvang kost meer geld volgens het COA maar dat lijkt toch een korte termijngedachte. Als het gaat om draagvlak en veiligheid kan groot op termijn veel meer gaan kosten.

In januari heeft Progressief Altena ook aandacht gevraagd voor het zoeken naar draagkracht.

Ook daarover staat in het Trouw van diezelfde zaterdag   een interessant artikel onder de kop: Komst vluchtelingen vergt vernieuwing democratie. Het sluit ook goed aan bij de discussie over burgerparticipatie die nu ook speelt in Werkendam. . De directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau geeft aan dat de besluiten nu genomen worden door mensen die de gevolgen niet dragen. We moeten op zoek naar nieuwe methoden die voor iedereen begrijpelijk zijn. Dat kan heel goed via internet, burgerconferenties of inspraak via loting.

Het  is de vraag  of de opvang van asielzoekers op dit moment een onderwerp is om te experimenteren met nieuwe vormen van burgerparticipatie. Maar er moet wel naar draagvlak gezocht worden. Wij hebben het college gevraagd om eerst te overleggen met  scholen, sportverenigingen, winkeliers, kerken en vluchtelingenwerk. En daarna naar de burgers.

Progressief Altena Werkendam zou het liefst  300 asielzoekers in onze gemeente huisvesten en daarbij samenwerken met Woudrichem. Maar het is de vraag of het COA ons aanbod accepteert. Deze organisatie wil   600 asielzoekers huisvesten in één gemeente. En het duurt nog ruim drie jaar voor er sprake is van één gemeente.

Deel dit artikel op: