Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Opvang asielzoekers

In januari heeft Progressief Altena  de opvang van asielzoekers op de Werkendamse agenda gezet. Alle fracties hebben een positieve intentie uitgesproken. Het college is gevraagd om in gesprek te gaan met het COA en de mogelijkheden te onderzoeken. Als belangrijke aandachtspunten zijn genoemd: de communicatie, draagvlak bij bewoners, eventuele locaties, aantal op te nemen asielzoekers, duur van de opvang en de mogelijkheid om samen te werken met Woudrichem. Sinds januari is de situatie in Nederland nog moeilijker geworden. Afgelopen week heeft de toestroom van asielzoekers een nieuw record van 3100 bereikt. Het COA staat te springen om opvanglocaties en is in onderhandelingen met 120 gemeenten. Progressief Altena is voorstander van een zo eerlijk mogelijke verdeling over Nederland en liefst in niet al te grote opvanglocaties. Daarom hebben wij in januari de gemeente opgeroepen haar verantwoordelijkheid te nemen.  Nu lezen wij in de regionale pers dat Werkendam niets doet. Het is dus de hoogste tijd om de burgers duidelijk te maken of dit beeld klopt. Wij gaan er van uit dat Werkendam behoort tot de genoemde 120 gemeenten. Maar hoe het er op dit moment precies voorstaat en hoe er uitvoering gegeven is aan de genoemde aandachtspunten is ons niet geheel duidelijk. Voor Progressief Altena een reden om de opvang van asielzoekers opnieuw op de agenda van de aankomende commissie bestuur te zetten.