Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Oud als je 60 bent?

Afgelopen weken ontvingen veel van onze inwoners en brief met een uitnodiging voor een BROEM-cursus. Deze brief werd door velen schamper lachend in de papierbak gemikt of leidde tot boosheid over de wijze waarop men in de brief werd weggezet.

De brief werd verzonden aan alle inwoners die in 2015 60 jaar of ouder zijn (of worden) en in het bezit zijn van een rijbewijs. Ze worden uitgenodigd mee te doen aan een cursus om de rijvaardigheid te testen en de kennis van verkeersregels op te frissen. Want, stelt het college van B&W: “met het stijgen der jaren neemt ons gezichtsvermogen, gehoor, reactievermogen en concentratievermogen af. Daardoor is het voor oudere automobilisten moeilijker om op adequate manier deel te nemen aan het verkeer.

Ondertussen moeten dezelfde zestigplussers die, volgens de gemeente Werkendam, langzaamaan doof, blind, sneller afgeleid en traag worden, doorwerken tot hun 67ste. Wordt er een toenemend beroep gedaan op hun zelfredzaamheid en is de hoop op hen gevestigd voor vrijwilligerswerk of mantelzorg. Tot aan de pensionering zitten de meesten doorgaans goed bij kas, meerdere malen per jaar is er een vakantie (al dan niet met camper of caravan) en de buurtbus wordt door hen voortvarend door de streek gereden.

Progressief Altena meent dat het niet meer van deze tijd is om als gemeente de groep van 60 tot 65 (of 67 of 70) jaar een dergelijke cursus aan te bieden en daar financieel aan bij te dragen. Eveneens plaatst Progressief Altena vraagtekens bij de het subsidiëren van oudergym en –yoga vanaf 60 jaar en voor sportbeoefening i.h.a. vanaf 55 jaar.

Gevoed door de breed levende ergernis onder 60 tot 65/70 jarigen om in deze tijd als senioren bestempeld te worden heeft Progressief Altena hierover vragen gesteld aan het Werkendamse College van B&W. Daaronder de vraag of zij zichzelf ook “de oudere” voelen waarvoor de betreffende activiteiten en het betreffende beleid bedoeld is.