Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

PA krijgt gelijk met Uivernest

“Als het niet lukt om tijdig een pachter te vinden, neem ik ontslag als wethouder en ga ik zelf achter de bar bij ’t Uivernest.” Dat waren de woorden van Peter van der Ven tijdens een onderonsje met Corine Verweij van Progressief Altena een paar weken geleden. Aanleiding: schriftelijke vragen die PA stelde over het uitblijven van de al meerdere malen beloofde naam van de pachter en het nog steeds ontbreken van een exploitatiebegroting voor het nieuwe Hankse dorpshuis. Verweij ‘vreest’ dat Werkendam het binnenkort zonder Van der Ven moet gaan doen, want inmiddels heeft zij vernomen dat alle potentiële pachters voor ’t Uivernest zijn afgehaakt.

Corine Verweij van Progressief Altena: “De beantwoordingtermijn van de schriftelijke vragen van PA over ’t Uivernest is inmiddels verstreken. De wethouder probeerde de zaak nog te redden door me telefonisch bij te praten, maar begreep ook wel dat wij ons punt wilden maken. Progressief Altena dringt immers al een jaar aan op duidelijkheid over beheer en exploitatie van ’t Uivernest en heeft herhaaldelijk grote zorgen uitgesproken over de gang van zaken.”

Duidelijk is dat de gevoerde gesprekken van het stichtingsbestuur met potentiële pachters voor ’t Uivernest op niets zijn uitgelopen. Alle kandidaten hebben zich teruggetrokken. Het stichtingsbestuur van ’t Uivernest heeft vervolgens een verzoek bij B&W neergelegd om het bestemmingsplan aan te passen en daarmee de horecafunctie voor ’t Uivernest op te rekken. Met name in de vorm van een terrasfunctie. Daarmee wordt de pachtconstructie voor ’t Uivernest veranderd en wordt de procedure om tot een pachter te komen weer van vooraf aan gelopen. Ondertussen zal ’t Uivernest gewoon eind augustus in gebruik genomen worden en zal het beheer tijdelijk gedaan worden door vrijwilligers en het stichtingsbestuur. Zo vernam Progressief Altena van wethouder Van der Ven.

Verweij: “Een dergelijke uitkomst kon je van mijlenver zien aankomen. Het is dan ook verbijsterend dat Van der Ven er verbaasd over is en het niet heeft zien aankomen. Hoe doof en blind kun je zijn? Of uitbreiding van de horecafunctie de oplossing zal zijn betwijfel ik zeer. Zitten Hankse horecaondernemers hier wel op te wachten? En brengt het wel voldoende extra centen in de la om de gevraagde pachtsom op te brengen? Het probleem van de exploitatie en het beheer had veel eerder onderkend moeten worden zodat er tijdig en op een goede wijze op geanticipeerd had kunnen worden.”