Word lid of meld je aan voor onze nieuwsbrief, en steun ons!

Progressief Altena - Samen kom je verder

Wij zijn anders. Sociaal en duurzaam. Een partij voor vrije geesten.

HomeNieuws

Deel dit artikel:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
PA krijgt rente kredietbank omlaag!
Gepubliceerd:

Op 5 december stelde Progressief Altena schriftelijke vragen aan het Werkendamse college van B&W over de rentepercentages die gehanteerd worden door de Kredietbank West-Brabant. De Kredietbank West-Brabant berekent een rente van 12,3% voor leningen tot €.2.500 en een rente van 11,1% voor leningen tussen de €.2.500 en €.5.000. De mensen die (noodgedwongen) een beroep doen op de Kredietbank zijn doorgaans mensen die rond moeten komen van een minimum. Bij gewone banken kunnen zij niet (meer) terecht.
Eind vorige week kwam B&W met een reactie op onze vragen: Het is voor een gemeente niet mogelijk invloed uit te oefenen op het rentepercentage, maar wel is het mogelijk dat een gemeente de administratieve kosten van een lening voor haar rekening neemt. De gemeente betaalt dan per lening 130 euro en daarmee kan het rentepercentage voor de lening zakken naar 3,5%. Dat scheelt nogal wat! Het college van B&W meldt dat dit lagere rentepercentage m.i.v. 1 januari 2018 voor onze inwoners van toepassing wordt.
Wat een serie vragen aan het college al niet teweeg kan brengen! Onbegrijpelijk dat deze mogelijkheid van renteverlaging niet eerder door de gemeente benut is. Maar vooral mooi nieuws voor onze inwoners en een prachtig punt dat Progressief Altena hiermee gerealiseerd heeft!
Onduidelijk is alleen nog of de aangepaste lage rente alleen van toepassing is op nieuw verstrekte leningen of dat ook inwoners die al een lening hebben lopen, hier ook profijt van hebben. Om hier duidelijkheid over te krijgen zal Progressief Altena de brief van B&W agenderen in de eerstvolgende raadscommissie en zo nodig met een motie ook een lagere rente voor alle al lopende leningen bij de Kredietbank proberen af te dwingen.

Zie ook

Klimaat

Ondersteunen van mensen bij isoleren van huizen
Groene dorpskernen

Zie ook

Mobiliteit

Verbeteren openbaar vervoer

Zie ook

Gezond

Atletiekbaan en PSV De Nieuwe Roef
Volkstuinen Rijswijk
Ieder kind kan op zwemles

Zie ook