Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

PA Werkendam reageert op kadernota

Gepubliceerd: 24 juni 2014

De jaarrekening laat zien dat Werkendam een solide financiële positie heeft. De reserves zijn gunstiger dan gemiddeld en de schuldenpositie is relatief laag. “Enige” minpuntje is dat de lokale lasten voor de inwoners ruim boven het gemiddelde liggen. Vertrekpunten dus om bestaand beleid voort te zetten en onze inwoners écht waar te geven voor hun geld. Zou je zeggen…..

Het college van B&W stelt echter bezuinigingen voor met stevige maatschappelijke impact. Ze willen voldoende geld te hebben voor nieuw beleid. Progressief Altena zet grote vraagtekens bij de gevraagde drie ton voor externe inhuur en bij de luxe van kunstgras voor Werkendam, Hank en Dussen.

Tijdens de verkiezingen zei Progressief Altena o.a:

Zorg dichtbij mensen die het alleen niet redden EN alle ruimte voor vrijwilligers en mantelzorgers.

Daarom is PA zeer terughoudend mbt een extra bezuiniging voor Trema. Vindt PA dat bestaande kosten niet ondergebracht moeten worden in de nieuwe budgetten voor de decentralisaties. En moeten regelingen op het gebied van muziek en leerlingenvervoer minstens overeind blijven voor lagere inkomens.

Eén gemeente Altena

Daarom maakt PA zich zorgen over de stukgelopen samenwerkingsopdracht P&O.

Deeltaxi betaalbaar houden voor mensen met beperking.

Daarom moeten zeven zones tegen gereduceerd tarief bereikbaar blijven.

Gevarieerd sportaanbod

Daarom is PA blij met de oplossing voor Sleeuwijk en met de realisering van een atletiekbaan, maar zegt PA “nee” tegen een herziening van sportsubsidies.

Meer ruimte voor kunst en cultuur

Daarom niet bezuinigen op de Bibliotheek CultuurPuntAltena en geen verkwanseling van ons cultuurhistorisch erfgoed.

Samen kom je verder!

Deel dit artikel op: